#Życzliwość podaj dalej

Dobro i pomaganie. Pojęcia z jednej strony proste i oczywiste, z drugiej doniosłe i ponadczasowe. Tworząc program wykładów power speech wokół tak dobranych do integracji pracowniczej myśli przewodnich, wiedzieliśmy, że nasi goście specjalni mówić będą wiele o ważnych życiowo wartościach. Przytaczanymi przez naszych mówców motywacyjnych historiami, stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń do budowania wzajemnej życzliwości, ale też do osobistego wyznaczania relacji ze współpracownikami.

Event – z naszej strony w zakresie tworzenia merytoryki wykładowej i realizacji wystąpień mówców motywacyjnych - współtworzyliśmy z koordynującą całe wydarzenie Agencją Event Express. Inspirujące wystąpienie Otylii Jędrzejczak i speech motywacyjny Jaśka Meli, skonstruowaliśmy programowo w ten sposób, by podkreślić jak ważna w codzienności jest otwartość na dobro względem drugiego człowieka. Inspirujące spotkania z Jaśkiem Melą i Otylią Jędrzejczak były dla uczestników doskonałą okazją by kształtować własną wrażliwość, rozmawiać o wzajemnym szacunku i empatii, dzielić się uśmiechem, podkreślać wartość drobnych gestów uprzejmości, ale przede wszystkim by wspólnie kreować wewnątrzfirmową atmosferę życzliwości. Nie zapominając… o zachowaniu dystansu wobec siebie

Życzliwość. Podaj dalej!

Data:
  • 1 lutego 2023