Power speech

Szkolenia integracyjne

Charakterystyka szkoleń

Iwona Guzowska prowadzi dla nas wykłady motywacyjne typu power speech, oraz – zawsze konstruowane nieszablonowo – szkolenia integracyjne. Wychodząc z założenia, że szkolenia integracyjne to nie tylko zabawa, często zestawiamy je w asyście wystąpień typu power speech właśnie. Te, prowadzą dla nas znani wykładowcy wywodzący się między innymi ze świata sportu, z Iwoną Guzowską na czele.


Dziś, powszechnym jest zjawisko prześcigania się firm w tworzeniu nowatorskich i nieschematycznych koncepcji integracji wewnątrzzespołowej. Szkolenia integracyjne przybierają coraz to nowe formy. Niejako gwarancją wzrostu poczucia przynależności i identyfikacji z firmą, staje się cykliczna organizacja wykładów motywacyjnych typu power speech.

Managerowie, coraz częściej dostrzegają bezpośrednią korelację pomiędzy integracją współpracujących ze sobą pracowników, a celami, które wspólnie udaje im się realizować. Autorskie szkolenia integracyjne, wsparte właśnie wykładami typu power speech, to nasza praca nad relacjami interpersonalnymi, ale również inspiracja do wzajemnego motywowania. Nasze szkolenia integracyjne, to więc poprawa atmosfery mającej wpływ na efektywność podejmowanych działań, ale i kształtowanie relacji na linii pracodawca-pracownik.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Iwona Guzowska.
 • świetlana wizja przyszłości a rzeczywista cena sukcesu
 • udźwignąć presję – nawet w boksie „pięści” nie rozwiązują problemów
 • idea, której realizacja będzie podstawą dla każdej z kolejno podejmowanych decyzji - power speech mobilizujący do tworzenia długookresowej strategii
 • szkolenia integracyjne i inicjatywy motywacyjne w zespole podzielonym wewnętrznie i zniechęconym - czym są, a czym być powinny
 • system wartości a podejmowanie ryzyka - kogo nie motywuje możliwość samorealizacji?
 • trudna osobowość, trudne emocjonalnie relacje zawodowe, trudna rzeczywistość
 • poziom zaangażowania emocjonalnego i chęci identyfikacji z przedsięwzięciem a intensyfikacja uzyskiwanego wsparcia
 • odporność na stres – słów kilka nie tylko o predyspozycjach osobowościowych
 • misja budowy własnego wizerunku a przezwyciężanie niepewności i strachu
 • celowa zmiana celu – power speech zmieniający kierunek myślenia o 180 stopni
 • skuteczne przeciwdziałanie irytacji i frustracji w kulminacyjnym momencie walki z … wiatrakami
 • poziom urozmaicenia dnia codziennego i jego czynny udział w procesie zmiany własnej kondycji psychofizycznej
 • filozofia małych kroków a powszechna bagatelizacja drobnych spostrzeżeń - mikro zmiany w praktyce
 • utarte schematy a niekonwencjonalne i niestandardowe pomysły na szkolenia integracyjne - sens pracy wspólnej w kontekście realizacji celów pozornie niemożliwych
 • w otoczeniu malkontentów i recenzentów - by krytyka budowała a nie dołowała

Cel szkoleń

Zawodowa mistrzyni świata w boksie i kickboxingu Iwona Guzowska to - gwarantujące żywe emocje - wykłady typu power speech. Prelekcje motywacyjne i wystąpienia typu power speech Iwony Guzowskiej, to kreowanie stosunków opartych na wzajemnym szacunku, wsparciu i pomocy. Nasze szkolenia integracyjne, to nierzadko - wypływające z samoświadomości i chęci rozwoju swoich zespołów – inicjatywy, wspierane tak przez managerów zarządzających, jak i właścicieli firm.

Metodologia szkoleń

…szkolenia integracyjne o nieschematycznej formule wsparte wystąpieniami typu power speech prowadzonymi przez znanych sportowców…

Sylwetka wykładowcy

Iwona Guzowska - mistrzyni świata trzech różnych federacji w boksie zawodowym, mistrzyni świata w kickboxingu. Łącznie, zdobywczyni kilkudziesięciu prestiżowych tytułów, na wielu międzynarodowych galach i turniejach rangi mistrzowskiej. Pierwsza w Polsce kobieta, walcząca na zawodowych ringach bokserskich z profesjonalnym kontraktem promotorskim. W latach 2007-2015 - posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 roku, wydała swoją autobiografię - „Najważniejsza decyzja”.

Proponowane tytuły szkoleń