Power speech

Szkolenia integracyjne

Charakterystyka szkoleń

Iwona Guzowska prowadzi dla nas szkolenia integracyjne, często konstruowane w formie nieszablonowych warsztatów motywacyjnych, wykładów power speech, team-buildingu, a także inspirujących wystąpień dla firm. Nasze DNA, to szeroko rozumiana edukacja dla biznesu - wychodzimy zatem z założenia, że szkolenia integracyjne cechować musi przede wszystkim wartość merytoryczna. Element rozrywki owszem, może być do nich wartością dodaną, ale nade wszystko nasze szkolenia integracyjne mają uczyć i podkreślać znaczenie pracy zespołowej. Stawiając ponad wszystko pozytywną atmosferę i ciągły rozwój, nasze szkolenia integracyjne realizowaliśmy dla zespołów reprezentujących najbardziej znane światowe marki. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie, dzięki czemu szkolenia integracyjne dziś przez nas organizowane, potrafimy przełożyć na realny, rzeczywisty i wielopłaszczyznowy rozwój Twojej firmy.

Dziś, powszechnym jest zjawisko prześcigania się firm w tworzeniu nowatorskich i nieschematycznych koncepcji integracji wewnątrzzespołowej. Szkolenia integracyjne, które jako agencja mówców konstruujemy, również przybierają coraz to nowe formy. Ponad wszystko jednak, wyznajemy zasadę, iż – niezależnie od wielkości firmy – kulturę organizacji zawsze budują jej pracownicy. To oni powinni skupiać się wokół wspólnych wartości, lojalnie pracować nad zespołowymi celami, a także identyfikować się z firmą. Dlatego też, nasze szkolenia integracyjne często mają akcentować kwestię lojalności, zaufania, akceptacji, przywiązania i atmosfery wspólnoty. By te wartości móc podkreślać, szkolenia integracyjne muszą niwelować, konflikty, stres i napięcia wewnąrzzespołowe.

Nieoczywistym aspektem, który często podkreślają nasi Klienci, jest fakt, że szkolenia integracyjne prowadzone przez Iwonę Guzowską, są dla wielu pracodawców znakomitym narzędziem budowania wizerunku i jednocześnie możliwością oryginalnego nagrodzenia zespołu. Managerowie, coraz częściej dostrzegają bezpośrednią korelację pomiędzy integracją współpracujących ze sobą pracowników, a celami, które wspólnie udaje im się realizować. Nasze szkolenia integracyjne, to nierzadko - wypływające z samoświadomości i chęci rozwoju swoich zespołów – inicjatywy, wspierane tak przez managerów zarządzających, jak i właścicieli firm.

Nasze szkolenia integracyjne, to więc poprawa atmosfery mającej wpływ na efektywność podejmowanych działań, przełamywanie barier komunikacyjnych, ale przede wszystkim kształtowanie silnych relacji.

Szerokie możliwości swobodnego kształtowania każdego szkolenia integracyjnego, pozwalają profilować je pod kątem charakterystyki i liczebności grupy, dzięki czemu uczestnicy zawsze są w stanie wypracować odpowiednie dla siebie schematy pracy zespołowej. By w przyszłości móc optymalnie wykorzystywać zalety odmiennych charakterów, różnych od siebie temperamentów i indywidualnych predyspozycji osobowościowych.

Tak szkolenia integracyjne Iwony Guzowskiej, jak i wszelkiego typu spotkania z wykładami power speech kierunkowane na motywowanie pracowników, łączy jedna ważna cecha. Zawsze stawiamy na bezpośrednią interakcję, by wszyscy goście mogli współuczestniczyć w - pełnej emocjonujących, wzruszających i dramatycznych chwil – historii drogi Iwony Guzowskiej do mistrzostwa świata!

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Iwona Guzowska.

 • świetlana wizja przyszłości a rzeczywista cena sukcesu – power speech
 • Fighting Spirit. Jak niezłomny duch walki buduje człowieka i zespół? Szkolenie integracyjne
 • udźwignąć presję – nawet w boksie „pięści” nie rozwiązują problemów
 • idea, której realizacja będzie podstawą dla każdej z kolejno podejmowanych decyzji - power speech mobilizujący do tworzenia długookresowej strategii
 • szkolenia integracyjne i inicjatywy motywacyjne w zespole podzielonym wewnętrznie i zniechęconym - czym są, a czym być powinny
 • tam… gdzie ukrywają się „demony”. Każde wejście na ring, poprzedza walka z samym sobą.
 • system wartości a podejmowanie ryzyka - kogo nie motywuje możliwość samorealizacji?
 • trudna osobowość, trudne emocjonalnie relacje zawodowe, trudna rzeczywistość
 • poziom zaangażowania emocjonalnego i chęci identyfikacji z przedsięwzięciem a intensyfikacja uzyskiwanego wsparcia
 • mistrzowski pas na wyciągnięcie… pięści. Determinacja, wytrwałość, konsekwencja w realizacji planu! Power speech!
 • odporność na stres – słów kilka nie tylko o predyspozycjach osobowościowych
 • misja budowy własnego wizerunku a przezwyciężanie niepewności i strachu
 • celowa zmiana celu – power speech zmieniający kierunek myślenia o 180 stopni
 • skuteczne przeciwdziałanie irytacji i frustracji w kulminacyjnym momencie walki z … wiatrakami – szkolenie integracyjne
 • poziom urozmaicenia dnia codziennego i jego czynny udział w procesie zmiany własnej kondycji psychofizycznej
 • filozofia małych kroków a powszechna bagatelizacja drobnych spostrzeżeń - mikro zmiany w praktyce
 • utarte schematy a niekonwencjonalne i niestandardowe pomysły na szkolenia integracyjne - sens pracy wspólnej w kontekście realizacji celów pozornie niemożliwych
 • w otoczeniu malkontentów i recenzentów - by krytyka budowała a nie dołowała
 • bez względu na okoliczności, masz prawo być szczęśliwą/szczęśliwym. Ponieważ tak postanowiłaś/postanowiłeś

Cel szkoleń

Zawodowa mistrzyni świata w boksie i kickboxingu Iwona Guzowska to - gwarantujące żywe emocje - szkolenia integracyjne i wykłady typu power speech. Autorskie szkolenia integracyjne to nasza praca nad relacjami interpersonalnymi, ale również inspiracja do wzajemnego motywowania. Prelekcje motywacyjne i wystąpienia typu power speech Iwony Guzowskiej, to jednak nie tylko kreowanie stosunków interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku, wsparciu i pomocy. Każde szkolenie integracyjne to także narzędzia wykorzystania sportowej determinacji w drodze do realizacji celów, często powszechnie definiowanych jako nieosiągalnych.

Metodologia szkoleń

…szkolenia integracyjne o nieschematycznej formule wsparte wystąpieniami typu power speech prowadzonymi przez znanych sportowców…

Sylwetka wykładowcy

Iwona Guzowska - mistrzyni świata trzech różnych federacji w boksie zawodowym, mistrzyni świata w kickboxingu. Łącznie, zdobywczyni kilkudziesięciu prestiżowych tytułów, na wielu międzynarodowych galach i turniejach rangi mistrzowskiej. Pierwsza w Polsce kobieta, walcząca na zawodowych ringach bokserskich z profesjonalnym kontraktem promotorskim. W latach 2007-2015 - posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 roku, wydała swoją autobiografię - „Najważniejsza decyzja”.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Motywacyjny power speech Iwony Guzowskiej.
 • Samo wejście na ring nie czyni Cię zwycięzcą. Iwona Guzowska w połowie drogi między presją a stresem.
 • Amplituda uczuć i odczuć. Iwona Guzowska o tajemnicach silnych osobowości.
 • Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.