Szkolenia miękkie

Charakterystyka szkoleń

Rafał Wilk prowadzi dla nas między innymi wszelkiego typu szkolenia miękkie. Najczęściej to szkolenia miękkie o charakterze motywującym, szkolenia miękkie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego i szkolenia miękkie realizowane w formie treningów mentalnych / warsztatów personalnych. W zależności od charakteru grupy docelowej, szkolenia miękkie - a w zasadzie ich przewodni zakres programowy - to tematyka doskonalenia kluczowych kompetencji interpersonalnych. Szkolenie miękkie prowadzone przez Rafała Wilka, mają zatem za zadanie głównie wzmacniać pewność siebie, zachęcać do przyjmowania postawy proaktywnej, wspierać konsekwencję w działaniu, lecz także budować samodzielność.

Dziś, samoświadomość emocjonalna ma wpływ nie tylko na zachowanie życiowej harmonii, ale przede wszystkim pozwala podejmować decyzje, które w ostatecznym rozrachunku często okazują się skuteczniejsze. Szkolenia miękkie Rafała Wilka to zbiór zdecydowanie prawdziwych i - unikatowych zarazem - wskazówek wielokrotnego medalisty igrzysk paraolimpijskich. Wskazówek przekonujących, iż kwestia inteligencji emocjonalnej traktowana może być jako umiejętność. Tę umiejętność rozwijać mogą i szkolenia miękkie i praca nad zmianą sposobu myślenia i nauka operatywnego podejścia do sytuacji trudnych. Szkolenia miękkie, które realizujemy w asyście Rafała Wilka, budują strefę porozumienia z sobą, ale też z otoczeniem.

Na jakie zatem umiejętności stawiamy, projektując wewnętrzne szkolenia miękkie? Przede wszystkim szkolenia miękkie to u nas nastawienie na działanie, na naukę kompetencji nieoczywistych i czerpanie z autorytetów. Szkolenia miękkie to koncepcyjne doskonalenie praktycznej współpracy zespołowej, budowanie pozytywnych relacji z innymi, automotywacja i pokonywanie własnych mentalnych blokad. Jako mówca motywacyjny, Rafał Wilk gwarantuje - niespotykaną na co dzień - przestrzeń do refleksji i skupienia się na własnych przemyśleniach. Inspirujące wystąpienia i szkolenia miękkie Rafała Wilka, ułatwią Ci budowanie więzi opartych na prawdziwym zaufaniu, wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Rafał Wilk.

 1. umiejętności interpersonalne a zdolność efektywnego formułowania celów nadrzędnych – szkolenie miękkie
 2. kompetencje miękkie i ich coraz większa waga w rozwoju personalnym
 3. test charakterów – sport niepełnosprawnych
 4. cele krótkoterminowe i długoterminowe – praktyczne wskazówki związane z zarządzaniem czasem
 5. pozytywne nastawienie a… brak nadziei i życiowa apatia - szkolenie miękkie
 6. pozafinansowa motywacja jako bardzo indywidualny przykład osiągania życiowej satysfakcji
 7. czynniki motywujące do działania i ich konfrontacja z wewnętrznymi, osobistymi ograniczeniami
 8. umiejętności interpersonalne a przygotowanie merytoryczne – korelacja
 9. automotywacja i samoocena w procesie umacniania pewności siebie
 10. opracowywanie indywidulanego planu działania jako element zarządzania zaangażowaniem
 11. świadoma ocena sukcesów i porażek – indywidualna analiza widziana z perspektywy czasu
 12. sport najprostszą analogią do biznesu – zasada fair play wśród profesjonalistów
 13. analiza priorytetów ułatwiająca rozpoczęcie działań
 14. akceptacja siebie w kontekście rozwoju kompetencji miękkich – monitoring predyspozycji osobistych
 15. samodyscyplina na samodzielnym stanowisku
 16. koordynowana autopromocja jako wyzwanie dla pracownika o niskiej samoocenie

Cel szkoleń

Niezwykłe, życiowe doświadczenie Rafała Wilka sprawia, że wszelkie prowadzone przez niego szkolenia miękkie i wystąpienia motywacyjne, są spotkaniami o ogromnej wartości emocjonalnej. Prelekcje biznesowe, wykłady power speech, treningi mentalne i szkolenia miękkie prowadzone przez Rafała Wilka, to naturalny impuls do działania, zachęcający do ciągłego rozwoju osobowego. Inwestując w szkolenia miękkie prowadzone przez sportowych mistrzów, zagwarantujesz swojemu zespołowi oryginalne i nieprzeciętne wsparcie w obszarze rozwoju kompetencji interpersonalnych.

Metodologia szkoleń

…szkolenia miękkie konstruowane w oparciu o charakterystykę i branżowość klienta…

Sylwetka wykładowcy

Rafał Wilk - były żużlowiec, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w kolarstwie szosowym - handbike’u. Od czasu wypadku podczas meczu żużlowego w 2006, porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Wrócił jednak do profesjonalnego uprawiania sportu, do tej pory zdobywając dla Polski aż cztery medale igrzysk paraolimpijskich. Żelazna konsekwencja, optymizm i pasja, to cechy dzięki którym, Rafał został wyróżniony w konkursie „Człowiek bez barier 2017”.

Proponowane tytuły szkoleń