Kick-Off Meeting

Spotkanie inaugurujące nowy rok. Spotkanie inaugurujące nowy projekt. Spotkanie inaugurujące współpracę z nowym Klientem. Poza nadrzędną wartością merytoryczną, każde z tych spotkań cechować może również walor motywacyjny. Jak zatem standardowy kick-off meeting przekształcić w nieszablonowe spotkanie motywacyjne? Angażując do udziału w swoim wydarzeniu naszych mówców motywacyjnych, okażesz nie tylko otwartość dla poszerzania swoich horyzontów, ale także wyrazisz szacunek wobec uczestników spotkania. Przede wszystkim jednak, zyskasz szansę zestawienia Twojej wizji z wartościowymi i inspirującymi historiami przytoczonymi przez wybranego mówcę motywacyjnego, który w charakterze gościa specjalnego wesprze Twój kick-off meeting. I wizerunkowo. I motywacyjnie.

Dlaczego zatem nasze szkolenia motywacyjne często towarzyszą spotkaniom otwierającym nowe rozdziały w życiu biznesowym wielu firm? Dlaczego nasi goście specjalni regularnie uświetniają momenty inaugurujące ważne projekty? Dlaczego nasze wykłady gwiazd niejednokrotnie współtworzą prezentacje nieszablonowych inicjatyw? Bo są inwestycją w Twój pomysł! Inwestycją, która nie tylko wyróżni go na tle konkurencji, ale także ułatwi tę konkurencję wcześniej zdystansować.

Data:
  • 20 lutego 2023