Szkolenia budowanie zespołu

Team building

Charakterystyka szkoleń

Magdalena Zimny-Louis prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu budowania zespołów, które – już z założenia – mają zdecydowanie przewyższać konkurencję jakościowym poziomem współpracy wewnętrznej.

Szkolenia team building

Szkolenia – budowanie zespołu (o charakterze bardziej wykładowym) i warsztaty team-buildingu (o charakterze stricte praktycznym), to tematyka skupiająca się przede wszystkim na modelowym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Projektując szkolenia team building, na ogół razem zestawiamy specyfikę pracy uczestników, ze scenariuszami szkoleń, które do tej pory zostały ocenione przez naszych klientów najwyżej. Większość szkoleń, w których pojawiają się elementy budowania zespołów, czy tworzenia atmosfery sukcesu, podkreśla zdecydowanie rolę czynnika ludzkiego, jako kluczowego determinanta warunkującego ciągłość rozwoju firmy.


Dziś, wyjątkowo cenimy managerów potrafiących z ponadprzeciętną jakością inspirować i angażować współpracowników. Budowa autentycznego team-spirit w zespole to proces złożony i bezsprzecznie długotrwały, wymagający zgodnej i koncepcyjnej strategii zarządzania. Podstawą gwarantującą osiągnięcie pełnej synergii w pracy grupy, jest tworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia, na bazie wcześniejszej drobiazgowej analizy stylów pracy i różnic charakterologicznych poszczególnych członków zespołu.

Praktyczne, zadaniowe podejście, oparte na unikalnych doświadczeniach Magdaleny Zimny -Louis, umożliwia łatwiejsze zrozumienie wagi pracy zespołowej.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Magdalena Zimny-Louis.
 • fakty i mity dotyczące budowy efektywnego zespołu pracowników – team building w teorii i rzeczywistości
 • identyfikacja ról w zespole i precyzyjne dookreślanie zasad jego funkcjonowania
 • tworzenie atmosfery partnerstwa, oparte między innymi na ocenie i wyznaczaniu ścieżek rozwoju pracowników
 • praktyczne metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do budowania i integrowania zespołu
 • inteligencja finansowa jako element budowy wzajemnych – opartych na zaufaniu – relacji międzyludzkich
 • systemy motywowania pozafinansowego rozwijające potencjał zespołu
 • metodyka wspólnego rozwiązywania problemów w kontekście kształtowania przyjaznego środowiska pracy
 • konstruktywne pokonywanie trudności systemowych jako element wspierający budowę zespołu
 • manager nadająca/y bieg wszelkiego typu przedsięwzięciom – kobieta/mężczyzna
 • creative writing w codzienności zawodowej
 • podział indywidualności względem ich cech personalnych – podstawy budowania zespołu / team building
 • niedopasowanie systemu zarządzania do specyfiki organizacji
 • analiza zalet i wad poszczególnych środków przekazu informacji
 • budowanie zespołu a system pozwalający w trybie ciągłym zwiększać kompetencje zawodowe wszystkich pracowników
 • odpowiedzialność za dotrzymywanie umów

Cel szkoleń

Creative writing Magdaleny Zimny-Louis, to nowoczesna nauka pisania. To dążenie do bycia osobą rozpoznawalną, posiadającą własny styl tworzenia codziennych tekstów. Tych oficjalnych i tych mniej oficjalnych. Tych kluczowych i tych mniej ważnych. Szkolenia i prelekcje prowadzone przez Magdalenę Zimny-Louis to także kompleksowe lekcje team building czyli wzorowego zarządzania procesem budowy zespołu współpracowników, koncentrujące uwagę na realizacji celów ponadindywidualnych.

Metodologia szkoleń

…szkolenia budowanie zespołu / team building – prowadzone przez wykładowców z pierwszych stron gazet…

Sylwetka wykładowcy

Magdalena Zimny-Louis – była Manager angielskiego klubu żużlowego Ipswich Witches. Jako jedyna Polka w historii - przez 10 lat - z sukcesami zarządzała zespołem z Ipswich, uczestniczącym w rozgrywkach brytyjskiej Elite League. Obecnie dla równowagi – skupia się na pisaniu. Jest autorką kilku powieści, z których nieprzeciętna „Pola”, uhonorowana została główną nagrodą na festiwalu czytelników - Pióro i Pazur 2013.

Proponowane tytuły szkoleń