Mowy motywacyjne

Charakterystyka szkoleń

Tomasz Kozłowski to u nas przede wszystkim mowy motywacyjne, w części merytorycznej oparte na treściach, które Tomasz Kozłowski tworzył szkoląc w przeszłości między innymi oficerów Wielonarodowego Korpusu NATO. Mowy motywacyjne – odwaga, przekraczanie granicy lęku, pokonywanie trudności, umacnianie pewności siebie, kreowanie pozytywnej samooceny, budowanie więzi z sobą i z innymi, eliminacja dysfunkcji komunikacyjnych, to projekty ukierunkowane na zrozumienie zjawisk psychologicznych leżących u podstaw własnego funkcjonowania w różnych środowiskach. Zależnie od potrzeb, jedną z głównych idei każdej mowy motywacyjnej Tomasza Kozłowskiego, może być inspirowanie pracowników i tym samym mobilizowanie ich do nieustannego odkrywania tego co nowe i nieznane, lub koncentracja na mechanizmach odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie zespołu. Spotkania z udziałem Tomasza Kozłowskiego, to jednak nie tylko mowy motywacyjne. To także energetyczne wykłady power speech, prelekcje biznesowe, oraz inspirujące wystąpienia dla firm – osadzone w tematyce ekstremalnie niebezpiecznych wyzwań.

Dziś, nie do przecenienia są umiejętności stworzenia wewnątrzfirmowej atmosfery sprzyjającej kreowaniu nowych pomysłów. Mowy motywacyjne Tomasza Kozłowskiego to więc prelekcje szkoleniowe, zorientowane na budowanie angażującego środowiska. Środowiska przeciwdziałającego ograniczaniu efektywności osobistej pracowników, ale także środowiska umożliwiającego pracę w zespołach które cechują otwartość i odwaga. By - niezależnie od swojej roli - wszyscy członkowie grupy czuli się ważni i potrzebni, ale także by byli świadomi swojego wkładu dla osiągania przez zespół założonych celów.

W trakcie konsultacji szkoleniowych, często słyszymy pytania: jak skutecznie zarządzać pracownikami, jak sprawić by unikali przeciętności, jak wzbudzać w nich ciekawość nowymi pomysłami, jak być dla nich inspirującym przywódcą? Implementacja zasad współpracy opartych na zaufaniu, odwaga w podejmowaniu odpowiedzialnego ryzyka, przeciwdziałanie rutynie, umiejętność pracy w okolicznościach permanentnego stresu, sprawność komunikacyjna, kreatywne motywowanie pracowników wchodzących w skład całego zespołu, zachowanie pokory, to dzisiaj kluczowe umiejętności dobrego managera. Kadrze managerskiej zatem, dedykujemy mowy motywacyjne z zakresu zarządzania/przywództwa, wiedząc że wyjątkowość wielu z przytaczanych przez Tomasza Kozłowskiego historii i doświadczeń, będzie dla uczestników niezapomniana. Nasze projekty edukacyjne, to jednak nie tylko oferta konstruowana dla reprezentantów kadry zarządzającej. Inspirujące wystąpienia, wykłady power speech i mowy motywacyjne Tomasza Kozłowskiego, to także wsparcie liderów, specjalistów i pracowników niższych szczebli. Wiedząc, jak zaangażowanie wszystkich współpracujących osób przekłada się na efekt końcowy, nasze mowy motywacyjne budujemy w różnych koncepcjach – by inspirować do wyszukiwania ponadstandardowych rozwiązań, by wzbudzać zainteresowanie innowacyjnością, by niwelować lęk przed tym co nieznane, by z otwartością podchodzić do zadań wykraczających poza listę tych obowiązkowych, by poprawiać efektywność zespołową, by nie bać się różnokierunkowych modyfikacji planu, by radzić sobie z kryzysami, by w codzienności dostrzegać drugiego człowieka…

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Tomasz Kozłowski.

 1. globalna akcja pomocowa zwieńczona najwyższym na świecie skokiem spadochronowym – mowa motywacyjna
 2. nie będę prawdziwie szczęśliwy, jeśli inni nie będą prawdziwie szczęśliwi. Jak rozumiem satysfakcję z własnego życia?
 3. czy pustka może być ciężarem? W poszukiwaniu wewnętrznej równowagi i życiowego spełnienia
 4. odwaga! Jeżeli się boisz, to skacz. Tylko wtedy spotkasz samego siebie. Mowa motywacyjna!
 5. rób to, co pozostawi trwałe dobro; pomniki i tak skruszeją
 6. ulotność rzeczy, które dotąd uważaliśmy za niezmienne; Ważność rzeczy, które, dotąd traktowaliśmy jako pozbawione znaczenia
 7. rokowania, odwaga i analiza ryzyka w podejmowanych wyzwaniach - konsekwencje ekstremalnych aktywności
 8. stres / presja / strach / adrenalina / lęk – spróbujmy przekuć słabości na siły. Team building
 9. robiąc nic, nie wyczekuj spektakularnych efektów – realizacja najbardziej karkołomnych przedsięwzięć
 10. gdy strach… dodaje nam odwagi. Gdy lęk… staje się drogowskazem. Rekordy Polski, Europy, świata
 11. to co osiągniesz w drodze na szczyt jest ważniejsze od osiągnięcia samego szczytu. Przedsięwzięcia nie do końca udane…
 12. analiza słabości? Własne ograniczenia, obawy i lęki, mogą być niezwykle silnym predyktorem rozwoju personalnego
 13. rozterki, wątpliwości, zrezygnowanie, paraliżujący lęk – gdy zbliża się moment najtrudniejszych życiowych wyzwań…
 14. historia tysiąca lęków – dlaczego boimy się wyobrażeń?
 15. irracjonalne zachowania grupowe - - funkcjonowanie zespołu w trudnych warunkach
 16. mój prezent urodzinowy… dla innych. Ponad 200 tysięcy złotych dla potrzebujących – projekt 48
 17. projekt 100! 100 skoków spadochronowych w ciągu jednego dnia! 117 wózków inwalidzkich dla chorych dzieciaków!
 18. miarą sukcesu nie są dla mnie statuetki i wyróżnienia podsumowujące efekty moich działań, a ludzie dla których te efekty stały się inspiracją do pokonywania własnych słabości. Mowa motywacyjna
 19. przywództwo, zarządzanie, odpowiedzialność - 400 akcji ratunkowych w górach
 20. mój wpływ na innych vs wpływ innych na mnie
Cel szkoleń

Mowy motywacyjne Tomasza Kozłowskiego, to nie tylko świetny sposób na inspirowanie pracowników, podnoszenie ich samooceny i zachęcanie do wychodzenia z własnych stref komfortu. To również narzędzia przydatne w pracy, którą charakteryzuje duża zmienność i nieprzewidywalność. Każdy power speech, każde inspirujące wystąpienie, każda mowa motywacyjna przez Tomasza Kozłowskiego, jest także swego rodzaju prezentacją świadomej postawy odzwierciedlającej wierność najważniejszym życiowym wartościom i zasadom. Bądź gotowy na ekscytującą wyprawę do miejsc… gdzie kończą się granice własnego strachu.

Metodologia szkoleń

…fascynujące mowy motywacyjne, bazujące na fascynujących historiach…

Sylwetka wykładowcy

Tomasz Kozłowski – Skoczek spadochronowy, ratownik górski, coach, psycholog dla którego sensem życia jest pomaganie innym. Członek Rady Konsultacyjnej The Center For Planetary Identity. Autor książki „Historia Tysiąca Lęków”. W latach 2017-2018, w ciągu jednego dnia oddał kolejno 50 i 100 skoków spadochronowych, zbierając na cele dobroczynne ponad 700 tysięcy złotych. Jest pomysłodawcą, ale przede wszystkim bohaterem projektu JUMP FOR THE PLANET, który zwieńczy skokiem spadochronowym ze stratosfery z wysokości 45 kilometrów. Będzie to wysokość o 6 kilometrów wyższa, od - relacjonowanego w roku 2012 przez światowe media - skoku Felixa Baumgartnera. Celem projektu jest realizacja największej w historii świata, globalnej kampanii pomocowej dla uchodźców klimatycznych.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Przyszłość zaczęła się wczoraj - nie przekazujemy Ziemi kolejnym pokoleniom, tylko Ją od nich pożyczyliśmy. Tomasz Kozłowski
 • Lęk i słabości jako nasi najlepsi sprzymierzeńcy. Po drugiej stronie strachu, czekają Cię najwspanialsze przeżycia! Tomasz Kozłowski.
 • Rutyna pozwala przeżyć, kreatywność pozwala tworzyć. Zespołowość! Tomasz Kozłowski.
 • Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.