Szkolenia relacje międzyludzkie

Zarządzanie konfliktem

Charakterystyka szkoleń

Aleksandra Sarna prowadzi dla nas między innymi warsztaty dotyczące umiejętnej obsługi klienta, szkolenia z zakresu relacji międzyludzkich, oraz efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W większości są to warsztaty i treningi kompetencji miękkich, obejmujące swoim zakresem między innymi elementy psychologii twórczości, ograniczeń psychologicznych, nieporozumień personalnych oraz rywalizacji, wraz z ich wpływem na postrzeganie firmy w oczach klienta. Konflikty pracownicze i relacje międzyludzkie – szkolenia o tej tematyce, każdorazowo przygotowujemy w formie nieszablonowych i zdecydowanie nowatorskich projektów.

Relacje międzyludzkie

Dziś sukces to kwestia relacji międzyludzkich. Na ich podstawie możemy zdobyć wiedzę o nas samych. Autorytet budujemy właśnie dzięki relacjom z innymi ludźmi, a komunikacja interpersonalna wskazuje nam jak bardzo różne są typy osobowości i charakterów. Istotnym elementem rozwoju personalnego jest budowanie relacji niecelowych – to działanie o orientacji zdecydowanie przyszłościowej. Warto proces relacji międzyludzkich traktować jako nadzorowany element kultury organizacyjnej, o czym uczestnicy naszych szkoleń mogą się przekonać na podstawie licznych przykładów prezentowanych przez znaną i popularną psycholog – Aleksandrę Sarnę.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Aleksandra Sarna.
 • techniki budowania i utrzymywania wzorowych relacji międzyludzkich
 • wpływ rywalizacji na utrzymanie równowagi w zespole pracowników
 • relacje międzyludzkie a partnerstwo i kształtowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy
 • krytyka konstruktywna a zapobieganie nieporozumieniom, unikanie napięć i rozwiązywanie konfliktów w zespołach współpracujących
 • profesjonalne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wewnątrzorganizacyjnych i wewnątrzkorporacyjnych
 • psychologia biznesu w pracy grupy a bariery w kontaktach międzyludzkich
 • elementy psychologii twórczości wykorzystywane do motywowania i doskonalenia kompetencji interpersonalnych
 • umiejętna konfrontacja poglądów i opinii zwieńczona kompromisowym rozwiązaniem
 • postawy i zachowania asertywne w relacjach przełożony-podwładny
 • nieidentyczne zachowania konsumenckie – informowanie, argumentowanie i przekonywanie klienta
 • relacje międzyludzkie w kontekście pieniędzy jako temat powszechnie unikany
 • akceptacja zdania innego niż Twoje – relacje międzyludzkie we współczesnym biznesie
 • już zespół, czy jeszcze grupa? Proces interakcji pomiędzy współpracownikami z punktu widzenia psychologii
 • duma i ambicja w kontekście systematycznego zarządzania codziennością
 • interakcja człowiek-człowiek vs interakcja człowiek-komputer

Cel szkoleń

Perfekcyjne przygotowanie merytoryczne i wyjątkowe cechy osobowościowe – współpracującej z telewizją TVN - Aleksandry Sarny, gwarantują, iż każde szkolenie z zakresu relacji międzyludzkich, to spotkanie pełne ponadczasowych rad w sferze umiejętności miękkich. Warsztaty i szkolenia prowadzone przez Aleksandrę Sarnę to świetny sposób by doskonalić się zakresie nawiązywania, kształtowania i utrzymywania modelowych relacji międzyludzkich.

Metodologia szkoleń

…warsztaty miękkich umiejętności interpersonalnych – szkolenie relacje międzyludzkie, relacje z klientami, relacje z mediami…

Sylwetka wykładowcy

Aleksandra Sarna – doktor psychologii społecznej. Ekspert telewizji TVN, opiniująca między innymi w programie „Rozmowy w toku”. Współpracuje także z TV Silesia, Radiem Zet, oraz Radiem Katowice. Pisze dla Gazety Wyborczej i portalu internetowego WP. Jak sama siebie określa – jest psychologiem z pasją.

Proponowane tytuły szkoleń