Szkolenia zarządzanie zespołem

wykłady motywacyjne

Charakterystyka szkoleń

Władysław Jerzy Engel prowadzi dla nas między innymi szkolenia - zarządzanie zespołem i firmą, kierowane dla managmentu wyższego i średniego szczebla, a także wykłady motywacyjne kierowane dla ambitnych, nastawionych na rozwój, zespołów. Szkolenia zarządzanie zespołem, szkolenia team building, szkolenia przywództwo, to projekty wspierające rozwój kompetencji miękkich, zazwyczaj konstruowane w oparciu o bardzo zindywidualizowane strategie. Całość, programowo kierunkujemy pod konkretnie zdefiniowane obszary zarządzania, z których niezmiennie od wielu lat najpopularniejszymi pozostają szkolenia zarządzanie zespołem, oraz zasobami ludzkimi generalnie.

Dziś często wygrywamy detalami, które to, mają rzeczywisty wpływ na jakość zarządzania całej kadry managerskiej. Tak wykłady motywacyjne, jak i szkolenia zarządzanie zespołem, które prowadzi Jerzy Engel - jeden z niekwestionowanych liderów naszego teamu szkoleniowego - to więc przede wszystkim praktyka w obszarze zarządzania detalami, tworzenie/modyfikowanie zasad współpracy w zespole wraz z definiowaniem roli w nim, poszczególnych jego członków, wykształcanie konsekwencji w działaniu, dookreślanie i wdrażanie wspólnej strategii, umacnianie autorytetu, oraz budowanie tożsamości firmy.

Szkolenia - zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem? Tu, wyjściowym, a zarazem jednym z kluczowych aspektów, jest wartościowanie i analiza potencjału współpracowników - proces zasadniczo determinujący jakość później osiąganych wyników.

Tematyka wykorzystania potencjału drzemiącego w ludziach, jak i same szkolenia zarządzania zespołem, towarzyszą nam od lat. To problematyka, z którą jako firma o profilu edukacyjno-doradczym, spotykamy się w zasadzie od zawsze. Nasze szkolenia zarządzanie zespołem, lecz także wykłady motywacyjne, to niezwykle wartościowe, wyjątkowe i unikalne zarazem, know-how Jerzego Engela.

Zarządzanie zespołem to proces ciągły, wymagający zdecydowanie konsekwentnej polityki. Polityki stwarzającej wszystkim pracownikom przestrzeń, tak do kwalifikowanego rozwoju jak i codziennej edukacji. Polityki przeciwdziałającej stagnacji zawodowej. Ale także - co równie ważne - polityki zapewniającej pracownikom margines do bezpiecznego popełniania błędów. Wszystkie szkolenia - zarządzanie zespołem, jak i szkolenia - zarządzanie firmą, opieramy na teorii wskazującej, jak ważne jest maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjału poszczególnych pracowników i podejmowanie decyzji w oparciu o specjalistyczną i drobiazgową wiedzę nie wybranych, lecz wszystkich członków zespołu. Sercem każdego, dobrze rokującego zespołu, zawsze są ludzie i ich wzajemne relacje interpersonalne. Relacje, przekładające się bezpośrednio na dążenie do tworzenia jednej scalonej drużyny, wyzwaniowo traktującej nowe zadania i wspólnie osiągającej znaczące sukcesy.

Szkolenia z zarządzania

Szkolenia zarządzanie zespołem oraz firmą, prelekcje biznesowe i wykłady motywacyjne typu power speech Jerzego Engela, to projekty niezwykłe, dostarczające wiedzy i emocji zdecydowanie niepowtarzalnych. Wszystkie te szkolenia – zarządzanie zespołem, motywowanie, mobilizowanie, aktywizowanie, selekcjonowanie, team building, przywództwo kształtowanie kultury sukcesu – przygotowujemy w formie krótkich, kilkugodzinnych inspirujących wykładów specjalnych, uświetniających a zarazem uatrakcyjniających Twoje wszelkiego typu wydarzenia firmowe, lub w formie wieloaspektowych, nawet kilkudniowych warsztatów.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jerzy Engel.

 1. współodpowiedzialność za wynik i wzajemne motywowanie a synergia pomiędzy celami indywidualnymi i zespołowymi. 2002 FIFA World Cup Korea/Japan – szkolenia zarządzanie zespołem
 2. selekcja współpracowników, budowa zespołu, optymalizacja działań - zarządzanie kompleksowe o orientacji strategicznej
 3. zarządzanie taktyczne i przywództwo sytuacyjne w okolicznościach stresu i presji
 4. identyfikacja ról w zespole, w kontekście podziału obowiązków pomiędzy wszystkich członków zespołu
 5. ja i mój zespół… Spójność, uporządkowanie, logika, kompetencje…
 6. budowanie tożsamości organizacji a adekwatność stylu zarządzania firmą - zależność bezpośrednia
 7. Personal Branding czyli wygrywa zawsze zespół, przegrywa zazwyczaj Manager – szkolenia zarządzanie zespołem
 8. niekończący się cykl konsultacji, odpraw, dyskusji i formalnych spotkań…
 9. wystąpienia i wykłady motywacyjne lidera – inspirowanie zespołu
 10. moja rozproszona drużyna, nasza skonsolidowana reprezentacja – szkolenia zarządzanie zespołem
 11. zarządzanie rozwojem kadry, szkoleniami miękkimi i treningiem mentalnym – planowanie działań nadzorowanych przez reprezentantów zarządu
 12. kadra to nie tylko piłkarze – współtworzenie organizacyjnej kultury sukcesu – wykład motywacyjny
 13. reagowanie na bieżącą sytuację - wprowadzanie korekt na podstawie wiedzy, intuicji i przewidywania
 14. czynniki motywujące zespół a strategie, których rywal nie jest w stanie skopiować
 15. czy o realnym potencjale firmy świadczy rzeczywiście potencjał jej najsłabszego ogniwa?
 16. koncepcje wykorzystania taktyk i idei sportowych w biznesie - szkolenia zarządzanie zespołem
 17. nowe okoliczności – nowy cel – nowy wymiar zaangażowania – nowe możliwości motywacyjne – nowy poziom samodyscypliny
 18. ocena predyspozycji pracownika – rozmowy selekcyjne
 19. nic nie demotywuje bardziej, niż robienie czegoś z pozoru mało istotnego – wsparcie w codzienności / treningi mentalne
 20. head to head. Codzienność w cieniu pojedynku przywódców – wykład motywacyjny
 21. przeciążenie motywacyjne jako przykład działań niezharmonizowanych z indywidualnymi atrybutami pracownika

Cel szkoleń

Szkolenia zarządzanie zespołem, szkolenia zarządzanie firmą i szkolenia team building prowadzone przez Jerzego Engela, to świetny sposób na podnoszenie własnych umiejętności kierowniczych, oraz prezentacja rzeczywistych wyzwań, z którymi managerowie muszą mierzyć się na co dzień. Szkolenia zarządzanie zespołem, to edukacja biznesowa realizowana przez trenera praktyka, który najlepsze zespoły w kraju i tworzył i doprowadzał do fantastycznych sukcesów. Całość tych doświadczeń, gwarantuje ponadprzeciętną wartość merytoryczną wszelkich szkoleń zarządzania zespołem prowadzonych przez Jerzego Engela.

Metodologia szkoleń

…nieszablonowe szkolenia zarządzanie zespołem, wystąpienia dla firm i wykłady motywacyjne prowadzone przez znanych Polaków…

Sylwetka wykładowcy

Władysław Jerzy Engel - w przeszłości selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, oraz trener wielu drużyn klubowych - między innymi Legii Warszawa, Wisły Kraków, czy APOELU Nikozja. W 2002 roku awansował na Mistrzostwa Świata, rozgrywane w Korei i Japonii, co było jego największym w karierze sukcesem managerskim. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Wychowania fizycznego oraz Polskiej Akademii Nauk. Dziś - współpracując z najbardziej znanymi i cenionymi managerami piłkarskimi z całego świata - pozostaje edukatorem UEFA. Jest także wieloletnim ekspertem Telewizji Polskiej i Polsatu.

Proponowane tytuły szkoleń