Szkolenia komunikacja wewnętrzna

Szkolenia komunikacja

Charakterystyka szkoleń

Marta Sziłajtis-Obiegło prowadzi dla nas między innymi szkolenia – komunikacja, komunikacja wewnętrzna, a także motywujące przemówienia i inspirujące wykłady power speech o tematyce odwagi, wyzwań, planowania logistyki, zarządzania czasem, samodyscypliny i realizacji trudnych celów. Wszelkie szkolenia – komunikacja i wykłady specjalne, prowadzone przez Martę Sziłajtis-Obiegło, to bazujące na niepowtarzalnym doświadczeniu, inspirujące kompozycje unikalnych podpowiedzi i sugestii, dzięki którym uczestnicy mogą z innej - szerszej - perspektywy spojrzeć na zarządzanie relacjami interpersonalnymi, własną skuteczność, oraz spójność wyznaczanych celów.

Dziś stopień skomplikowania zależności biznesowych, sprawia iż proces skutecznej komunikacji staje się niejednokrotnie fundamentem, od którego w dużej mierze zależy powodzenie wszelakich projektów biznesowych. Generalizując, świat biznesu komunikację podzielił na wewnętrzną i zewnętrzną. Tak więc szkolenia komunikacja wewnętrzna, jak i szkolenia komunikacja zewnętrzna, to budowanie zróżnicowanych strategii - odpowiednich do wielorakich barier komunikacyjnych. Wszak różne zadania, różne obowiązki, różne okoliczności, wymagają innych umiejętności komunikacyjnych. Właściwa jednak komunikacja, niezbędna jest dziś w każdym aspekcie biznesowej rzeczywistości.

Szkolenia - komunikacja

Szkolenia – komunikacja wewnętrzna, to z reguły szkolenia zamknięte, z unikalnym - ściśle dostosowanym dla danej grupy – programem. Szkolenia – komunikacja zewnętrzna, to zazwyczaj rozwijanie zdolności komunikacyjnych kierunkowane pod kątem budowania i utrzymywania więzi z siecią współpracujących partnerów biznesowych. W obu przypadkach, jednym z najbardziej uniwersalnych modułów jest tu szeroko analizowana tematyka wpływu i przełożenia komunikacji bezpośredniej, na kształtowanie odpowiedzialnych relacji międzyludzkich – łączących różne pokolenia i różne kultury.

Spotkania z Martą Sziłajtis-Obiegło to jednak nie tylko szkolenia komunikacja wewnętrzna czy szkolenia komunikacja zewnętrzna, to także wielowątkowe wystąpienia motywacyjne, wspierające pracowników w drodze do realizacji swoich celów. Poziom wewnętrznego umotywowania pracowników, przekłada się bezpośrednio na ich zaangażowanie, a to z kolei ma pośredni wpływ na całościową kondycję reprezentowanego przez nich przedsiębiorstwa. Każdy power speech Marty Sziłajtis-Obiegło, to zatem nowa energia, dodatkowa odwaga i niepowszednia kreatywność, którą uczestnicy wniosą w życie firmy.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Marta Sziłajtis-Obiegło.

 1. 23-latka w samotnym rejsie dookoła świata. Zarządzanie globalnym projektem ekspedycyjnym, jako wyzwanie logistyczne
 2. szkolenia komunikacja międzykulturowa
 3. daleka przyszłość, niedaleka perspektywa. 358 samotnych dni na morzu
 4. Polinezja Francuska, Wyspy Tonga, Panama, Mauritius, Vanuatu - ucieczka przed… straconym czasem
 5. odpowiedzialne sposoby wyrażania siebie, a determinacja i odwaga w działaniu
 6. uwaga… nieuwaga! Kapitan jachtowy i jego załoga / szkolenie komunikacja wewnętrzna
 7. zapotrzebowanie… stworzone w umyśle. Innowacyjne podejście, ekologiczna orientacja, oszczędność, rozsądne gospodarowanie zasobami, zarządzanie zużyciem energii i zapasami prowiantu na przykładzie jachtu ekspedycyjnego
 8. związek optymistycznego podejścia ze zdeterminowaniem do osiągnięcia wyznaczonego celu
 9. w lustrze oceanu. Samodyscyplina, samodoskonalenie, samoakceptacja, samoocena i… odrobina samotności
 10. gdzieś pomiędzy Ekwadorem a Galapagos. Logika a głos serca
 11. obiektywna argumentacja i kontrargumentacja w sytuacjach kryzysowych
 12. wyjątkowe płaszczyzny porozumienia. Z sobą i z innymi. Szkolenie – komunikacja wewnętrzna
 13. komunikacja w kontekście segmentacji odbiorców – kultura kształtująca wizerunek firmy
 14. umiejętność skutecznej komunikacji jako wyznacznik wysokich kwalifikacji interpersonalnych
 15. dostosowywanie przekazu komunikacyjnego adekwatnego do okoliczności i charakteru współrozmówcy
 16. dyplomacja w komunikacji jako element rozwoju efektywności osobistej
 17. aktywne słuchanie elementem angażowania do dialogu wszystkich rozmówców
 18. niedopracowany system obiegu informacji jako podstawowa przyczyna problemów komunikacji wewnętrznej
 19. przeciwności losu umacniające wiarę we własne możliwości
 20. samodzielność a lęk przed podejmowaniem decyzji – umacnianie pewności siebie
 21. wykorzystująca wyobraźnię, interakcja emocji z działaniem
 22. misja firmy a Twój pozytywny wkład w rozwój – nie tylko biznesowego - otoczenia
 23. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w świecie pełnym rozproszeń i okoliczności dekoncentrujących
 24. jacht pełen… energii, motywacji i kreatywności!

Cel szkoleń

Wystąpienia motywacyjne prowadzone przez Martę Sziłajtis-Obiegło, to budowanie pozytywnego nastawienia i wiary we własne umiejętności, mające na celu pełniejsze wykorzystanie swojego osobistego potencjału. Prelekcje motywacyjne Marty Sziłajtis-Obiegło, to - oparte na zdecydowanie unikalnym doświadczeniu podróżniczym – spotkania, które mają za zadanie i inspirować i wspierać. Szkolenia – komunikacja natomiast, to szeroko rozumiana nauka znajdywania wspólnych płaszczyzn porozumienia.

Metodologia szkoleń

…drobiazgowo planowane warsztaty doskonalące - szkolenia komunikacja interpersonalna, szkolenia komunikacja wewnętrzna, szkolenia komunikacja biznesowa…

Sylwetka wykładowcy

Marta Sziłajtis-Obiegło – podróżniczka. Najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła całą kulę ziemską. Za ten samotny rejs otrzymała nagrodę Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa Akademii Morskiej w Szczecinie. Laureatka KOLOSÓW oraz nagrody imienia Tony’ego Halika, a także zdobywczyni nagrody Rejs Roku 2009 - Polskiego Związku Żeglarskiego. Eksplorację „małoturystycznych” żeglarsko rejonów świata, z powodzeniem łączy ze wspieraniem akcji i inicjatyw społeczno-edukacyjnych. W ubiegłych latach pełniła między innymi funkcję ambasadora inicjatywy Unii Europejskiej „Youth on the move”.

Proponowane tytuły szkoleń