Szkolenia negocjacje

Szkolenia stres

Charakterystyka szkoleń

Anna Wojtacha prowadzi dla nas między innymi warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej w niełatwych – stresujących – warunkach, a także praktyczne szkolenia z zasad skutecznych negocjacji. Szkolenia – negocjacje, oprócz reguł efektywnych mediacji, swoim zakresem obejmują również tematykę doskonalenia umiejętności i technik zarządzania pod presją rozmaitych czynników zewnętrznych. Szkolenia – stress management to z kolei warsztaty ściśle powiązane, które często traktujemy jako uzupełniające. Wiedząc jak duże przełożenie na codzienne działania ma narastający stres, szkolenia – których program każdorazowo opieramy na rzeczywistych doświadczeniach – kierujemy do całych zespołów wspólnie funkcjonujących, negocjujących oraz kooperujących.

Szkolenia - stres

Dziś – w czasach nieustannej pracy pod presją – sztuką jest często znalezienie porozumienia tam, gdzie interesy zainteresowanych stron nie zawsze są spójne. Wszelkiego typu negocjacje już dawno stały się codziennością i jednym z kluczowych elementów mających bezpośredni wpływ na wynik finansowy. Anna Wojtacha – wykorzystując swoje niezwykłe doświadczenia – w sposób niezwykle profesjonalny i drobiazgowy przedstawia inny punkt widzenia dla spraw wieloaspektowych i złożonych, a przede wszystkim znajduje nowe, świeże spojrzenie na okoliczności biznesowe określane mianem wyjątkowo skomplikowanych. Szkolenia – stres, negocjacje, współodpowiedzialność – na których wykładowczynią jest Anna Wojtacha to alternatywa dla wszystkich szkoleń o schematycznym programie.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Anna Wojtacha.
 • impas w negocjacjach a doskonalenie umiejętności negocjacji wewnątrzfirmowych
 • świadomy wybór strategii i stylu negocjacji z partnerami i kontrahentami biznesowymi
 • techniki przejmowania inicjatywy podczas rozmów mediacyjnych jako element wypracowywania rozwiązań o charakterze kompromisowym
 • kontrolowanie emocji w kontekście minimalizowania poziomu stresu
 • mechanizmy rządzące procesem skomplikowanych negocjacji a podejmowanie trudnych decyzji w praktyce
 • wywieranie wpływu i dobór zachowań perswazyjnych a podejmowanie decyzji w oparciu o obustronne korzyści
 • redukcja czynników stresogennych w sytuacjach krytycznych
 • stress management jako narzędzie pozwalające w pełni kontrolować sprawność intelektualną i motoryczną
 • współodpowiedzialność za wynik końcowy a przyjazne środowisko pracy
 • trudne sytuacje w pracy na przykładzie rozwiązywania problemów decyzyjnych
 • wpływ stresu na jakość podejmowanych decyzji
 • stres - obiektywna ocena sytuacji a własna interpretacja zdarzeń
 • stres a budowanie wizerunku – kontrola emocji, reakcji i zachowań
 • najprostsze rozwiązania mogą okazać się najlepszymi – pomysły trywialne czy genialne?
 • skupienie i koncentracja w przeciwdziałaniu technikom manipulacyjnym

Cel szkoleń

Doświadczenie reporterskie Anny Wojtachy z obszarów objętych wojną czy konfliktami zbrojnymi, pozwala ze zdecydowanie innej perspektywy, spojrzeć na wiele codziennych biznesowych problemów. Warsztaty i szkolenia negocjacyjne prowadzone przez Annę Wojtachę to znakomita możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie wszelakich problematycznych umiejętności interpersonalnych, nieocenionych w sytuacjach kłopotliwych i niezręcznych.

Metodologia szkoleń

…szkolenia negocjacje w biznesie – stress management, techniki negocjacyjne, taktyki mediacyjne, instrumenty wspomagające…

Sylwetka wykładowcy

Anna Wojtacha - dziennikarka, reporterka i wieloletnia korespondentka wojenna. Kierując zespołem reporterskim w skrajnie trudnych warunkach, konflikty zbrojne z Afganistanu, Iraku, Gruzji, Tajlandii  i wielu innych dotkniętych klęska wojny rejonów świata, relacjonowała między innymi dla TVP, TVN i Polsatu. Wierząc nieustannie, że siła przekazu medialnego jest w stanie zmienić świat na lepsze, została jedną z niewielu kobiet na świecie, profesjonalnie zajmujących się dziennikarstwem wojennym. Autorka kilku bestsellerowych książek reporterskich.

Proponowane tytuły szkoleń