Szkolenia ocena pracownika

Zarządzanie różnorodnością

Charakterystyka szkoleń

Dorota Raniszewska prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu niezwykle złożonego i trudnego tematu – obiektywnej i zarazem efektywnej oceny pracowników. Szkolenia – ocena pracownika, to często tematyka ściśle powiązana, z różnym mentalnie – a zależnym pośrednio także od wieku – postrzeganiem rzeczywistości przez poszczególnych pracowników. Szkolenia oceny pracownika, które organizujemy, dostarczają zaawansowane rozwiązania, gwarantujące iż cały proces oceny, staje się w pełni profesjonalny, rzetelny i uczciwy. To jednak tylko niewielki, wyrywkowy, zarys tematyki z obszaru kompetencji miękkich – pozostałe szkolenia to bardzo szeroki zakres wszelakich zagadnień rozwoju personalnego.

Ocena pracownika

Dziś zmienia się zdecydowanie świadomość znaczenia czynnika ludzkiego we wszelkiego typu organizacjach. Często skuteczność inwestowania w kapitał ludzki, jest już ściśle nadzorowana, a wyniki na bieżąco analizowane. Dostrzeganie różnych cech osobowości, zróżnicowanych predyspozycji czy też wreszcie nieidentycznych zdolności, sprawia, iż inwestowanie w rozwój kompetencji poszczególnych pracowników staje się procesem coraz bardziej zindywidualizowanym. Szkolenia i warsztaty prowadzone przez Dorotę Raniszewską to doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania jednostką w zespole.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Dorota Raniszewska.
 • strategie tworzenia efektywnych systemów oceny pracowników przez ich przełożonych a typowe błędy
 • obiektywna ocena pracownicza jako kluczowy element budowy atmosfery zaufania wśród członków zespołu
 • okresowa ocena pracownika jako jeden z kluczowych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
 • cele rozmowy oceniającej pracownika w kontekście edukacyjno-rozwojowym
 • samoocena a zrozumienie idei przeprowadzania bieżących rozmów podsumowujących
 • rola misji i wartości firmy w zarządzaniu różnorodnością
 • zróżnicowane strategie rozwoju działu zarządzania zasobami ludzkimi
 • typologia osobowości punktem wyjścia przy definiowaniu ról i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 • skuteczna adaptacja zmodyfikowanych rozwiązań jako przykład efektywnego zarządzania zmianami i odkrywania nowych koncepcji rozwojowych
 • niedobór zasobów utrudniający implementację nowych projektów biznesowych
 • krytyka oceniająca jako komponent wzmacniający pomysł i/lub otwierający nowe horyzonty
 • przeciwdziałanie konfliktom wynikającym z niedomówień a polityka otwartego wyrażania uwag i spostrzeżeń w zespole
 • realizm a ocena pracownika pod kątem mierzalnych wyników
 • standardy oceny pracownika obowiązujące w innych europejskich krajach
 • zachowanie zasad konstruktywnej krytyki w procesie oceniania pracownika

Cel szkoleń

Szkolenia miękkie prowadzone przez Dorotę Raniszewską, to innowacyjne, niestereotypowe i nastawione na rozwój, podejście do budowy i wdrażania systemu oceny pracowników. To także, a może przede wszystkim, definiowanie cech pokoleniowych, będących bazą do tworzenia warsztatów/treningów zarządzania różnorodnością pokoleniową właśnie.

Metodologia szkoleń

…kapitał ludzki – szkolenia ocena pracownika, nieszablonowe zarządzanie zasobami ludzkimi …

Sylwetka wykładowcy

Dorota Raniszewska – posiadająca certyfikat Trenera Points of You® i licencję konsultanta Motivational Maps™, członkini International Coach Federation. Ekspert z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem managerskim. Współzałożycielka Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Prelegentka wielu kongresów i konferencji. Autorka książki „Jeden obraz - wiele słów”. Potrafi uczyć i jednocześnie… oduczać.

Proponowane tytuły szkoleń