Szkolenia kreatywność

Wykorzystanie gamifikacji

Charakterystyka szkoleń

Anna Rogala prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu rozwijania i uefektywniania kreatywności własnej, a także wykorzystania gamifikacji w biznesie. Szkolenia – kreatywność, to u nas warsztaty z kategorii miękkich, bazujące na oryginalności gamifikacji. Program szkoleń konstruujemy w ten sposób, by gamifikację prezentować jako inspirujące narzędzie, służące kreowaniu nieszablonowych rozwiązań i promowaniu postawy kreatywnej.

Szkolenia - kreatywność

Dziś nierzadko warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów – tych decydujących i tych o mniejszym ciężarze gatunkowym – jest kreatywność. Często, tylko stosując odmienny tok myślenia, możemy skutecznie rozwiązać zawiłe problemy. Schematyczność często powoduje powielanie rozwiązań, które z dnia na dzień stają się coraz mniej nowoczesne. Przyszłość to zdecydowanie czas ludzi cechujących się niekonwencjonalnym, innowacyjnym i oryginalnym sposobem myślenia. Szkolenia i treningi, na których wykładowczynią jest Anna Rogala, to nieustanna analiza i wyszukiwanie praktycznych narzędzi i technik kreatywnego myślenia a zarazem nauka stawiania pytań twórczych, generujących nietypowe rozwiązania.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Anna Rogala.

 • metody wykorzystania gamifikacji w procesach wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • strategie i intensyfikacja wdrażania gamifikacji w firmie, jako przykład kreatywnego doskonalenia procesów
 • wymierne efekty profesjonalnego zarządzania zaangażowaniem, na przykładzie zastosowania grywalizacji w biznesie
 • gamifikacja jako ciekawe, nowoczesne i wzmagające kreatywność narzędzie, niezbędne w profesjonalnym zespole HR
 • wykorzystanie doświadczenia pracowników jako przykład budzenia uśpionego potencjału
 • kreatywność i nieschematyczność w procesie planowania i organizacji szkoleń wewnętrznych
 • myślenie analityczne a odpowiedzialne – oparte na logicznych wnioskach - podejmowanie słusznych decyzji
 • kreatywne formy nagradzania pracowników i całych zespołów współpracujących
 • nawyki schematycznego myślenia a wykorzystanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów
 • celowe planowanie nietypowych zadań – doskonały czas na pomysłowość, kreatywność i oryginalność
 • wprowadzanie zmian wyczekiwanych przez wewnętrzne środowisko przedsiębiorstwa
 • praca zabawą – inspirowanie ludzi do aktywności i kreatywności
 • kreatywność – sztuka, której warto uczyć się niezależnie od wieku
 • kreatywne spojrzenie a przyjęte w firmie, normy, schematy i procedury postępowania
 • od idei do efektu - wprowadzanie pomysłów w życie

Cel szkoleń

Niespotykane w skali kraju, kierunkowe doświadczenie Anny Rogali gwarantuje, iż organizowane przez nas szkolenia i warsztaty z zakresu gamifikacji/grywalizacji/gryfikacji nadają nieco innego charakteru wielu najbardziej powtarzalnym i monotonnym czynnościom codziennej pracy. Treningi i szkolenia kreatywności, prowadzone przez Annę Rogala, to świetny sposób wyjścia poza schematy myślowe i generowania coraz to nowych pomysłów i koncepcji.

Metodologia szkoleń

…treningi rozwoju personalnego – szkolenia kreatywność, innowacyjność i nieschematyczność w praktyce…

Sylwetka wykładowcy

Anna Rogala – psycholog. Ekspert w dziedzinie implementacji gamifikacji - nowoczesnego i zarazem niekonwencjonalnego narzędzia wspierającego efektywność procesów biznesowych i edukacyjnych. Członkini Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Prelegentka wielu konferencji – między innymi TEDx. Nieustannie odkrywa nieskończony potencjał gamifikacji.

Proponowane tytuły szkoleń