Szkolenia interpersonalne

Rozwój osobisty

Charakterystyka szkoleń

Sylwia Gruchała prowadzi dla nas między innymi szkolenia interpersonalne, których jedną z głównych idei, jest motywowanie pracowników i tym samym mobilizowanie ich do ciągłego doskonalenia. Szkolenia – rozwój osobisty, budowanie pewności siebie, kreowanie pozytywnej samooceny, to projekty zawsze u nas ukierunkowane na nieschematyczny rozwój miękkich umiejętności interpersonalnych.

Motywowanie pracowników

Dziś, powszechnie, pracowników motywuje możliwość samorealizacji. Wyzwaniem jest, zestawienie zakresu obowiązków w sposób zapewniający, iż codzienna praca będzie nie tylko interesująca, ale przede wszystkim że będzie gwarantowała, iż poziom jej urozmaicenia będzie sukcesywnie ulegał rozszerzaniu.

Szkolenia interpersonalne, które prowadzi Sylwia Gruchała to więc – oparte na doświadczeniu wyjątkowym – prezentacje i prelekcje zorientowane na motywowanie pracowników i przeciwdziałanie ograniczaniu ich efektywności osobistej. Zarówno płacowe, jak i pozafinansowe motywowanie pracowników może sprawić, że droga do osiągnięcia wyznaczonego celu stanie się krótsza i łatwiejsza do pokonania. Powszechną obecnie regułą, coraz częściej staje się nagradzanie pracowników tym, czego rzeczywiście chcą i od firmy/przełożonego oczekują.

Szkolenia - rozwój osobisty

Nie od dziś wiadomo, że pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej firmy. To ich wiedza, nierzadko okazuje się kluczową, w przypadku gdy o sukcesie bądź porażce decydują detale. Implementacja zasad współpracy, opartych na racjonalnych i logicznych działaniach, kreatywne motywowanie pracowników, codzienne dostrzeganie ich potencjału, koordynacja polityki aktywizacyjnej, to dzisiaj kluczowe umiejętności dobrego managera. To odpowiedzialność szczególna, bo wpływająca na to, jak kierowanie zespołem i bieżące motywowanie pracowników, postrzegane jest przez nich samych.

Charakterystyka tej odpowiedzialności, zazwyczaj istotnie wpływa na końcowy już wygląd – tworzonego dla Ciebie – programu szkolenia. Rozwój osobisty jako proces, którego wynikiem jest zauważalny postęp w zakresie skuteczności własnej, to kolejny element, na bazie, którego konstruujemy niejednokrotnie koncepcje całych prelekcji czy szkoleń interpersonalnych. Szkolenia interpersonalne, które prowadzi Sylwia Gruchała to praktyczna alternatywa dla innych – bazujących na książkowej teorii – wykładów szkoleniowych, nie tylko z zakresu motywowania pracowników.

Strona internetowa Sylwii Gruchały

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Sylwia Gruchała.
 • jeszcze motywacja, czy już demotywacja – brak satysfakcji z kolejno podejmowanych prób
 • celowość, zasadność i stopniowanie trudności kolejno podejmowanych działań w kontekście skuteczności osobistej
 • motywowanie pracowników a ich pozytywne nastawienie do chęci bycia rzeczywistą częścią zespołu
 • nie każdy może być zwycięzcą - droga na skróty prowadzi zawsze w to samo miejsce
 • relacje partnerskie i motywowanie współpracowników w tworzeniu grupy w pełni odpowiedzialnej za końcowy rezultat
 • długookresowy zindywidualizowany plan rozwoju personalnego, jako nieschematyczne motywowanie pracowników
 • ciężka praca vs mądra praca – brak nagród za zaangażowanie i włożony wysiłek
 • pozytywna energia – optymistyczna automotywacja w sytuacjach kryzysowych
 • aspiracje podwładnych a narzędzia umożliwiające im stały rozwój kompetencji zawodowych – motywowanie pracowników w praktyce
 • frustracja a bezrefleksyjność i ich wpływ na osiągnięcie zamierzonego efektu
 • praktyczny wymiar rozwijania pozytywnej samooceny
 • nauka przetrwania w nowych okolicznościach – samodzielność w praktyce
 • motywowanie pracowników oparte nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale przede wszystkim na logicznie zaplanowanym ciągu działań
 • konfrontacja działań wynikłych z konieczności, z rutynowymi działaniami podejmowanymi na bazie przyzwyczajeń
 • rokowanie i analiza ryzyka w podejmowanych wyzwaniach – profesjonalny proces decyzyjny
 • cechy warte ciągłego doskonalenia i szkolenia – rozwój osobisty w kontekście planowania strategicznego
 • monotonia pozbawiająca optymizmu i wiary a swoboda i niezależność w kreowaniu rzeczywistości
 • lista priorytetów - czas na cykliczne podsumowanie
 • motywowanie pracowników o trudnym i roszczeniowym charakterze
 • analiza i interpretacja kluczowych spostrzeżeń a wiedza i doświadczenia innych członków zespołu

Cel szkoleń

Szkolenia interpersonalne, które w całości prowadzi Sylwia Gruchała, to nie tylko świetny sposób na podnoszenie własnych kwalifikacji z zakresu rozwoju osobistego. To również, jednoznaczna odpowiedź na wszelkie wątpliwości, czy rzeczywiście efektywne i inteligentne motywowanie pracowników, może zmienić aż tak wiele. Wszelkiego typu wykłady motywacyjne i szkolenia interpersonalne prowadzone przez Sylwię Gruchałę, są – bez cienia wątpliwości - projektami, które na długo zapadają w pamięci.

Metodologia szkoleń

…szkolenia interpersonalne i prelekcje z zakresu motywowania pracowników, prowadzone przez znanych sportowców…

Sylwetka wykładowcy

Sylwia Gruchała - florecistka, dziesięciokrotna Mistrzyni Polski, wielokrotna Mistrzyni Europy i Świata. Zdobywczyni kilkudziesięciu nagród na międzynarodowych turniejach i zawodach rangi mistrzowskiej. Jedyna w historii polska florecistka, której udało się zdobyć dwa medale olimpijskie – kolejno na igrzyskach w Sydney i Atenach. Laureatka Belvedere International Achievement Awards. W ramach „Home of the Olympics” współtworzy komentarz dla stacji telewizyjnej Eurosport.

Proponowane tytuły szkoleń