Szkolenia poprawność językowa

Charakterystyka szkoleń

Jan Grzenia prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu współczesnych polskich standardów językowych i ciągle niedocenianego wpływu poprawności językowej, na budowanie autorytetu i pozytywnego wizerunku. Szkolenia kształtujące świadomość językową – w zależności od dookreślonych potrzeb – adresowane są dla kadry zarządczej i managerskiej, jak również dla pozostałych pracowników niższych szczebli.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jan Grzenia.
  • językowe savoir-vivre nowoczesnej kadry zarządzającej
  • język biznesu – słownictwo i frazeologia w pracy managera
  • wystąpienia publiczne a prezentacje biznesowe w praktyce
  • język internetowy elementem budowania wizerunku – komunikacja nowoczesna
  • gramatyka i stylistyka w korespondencji zewnętrznej
  • współczesna polszczyzna - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
  • rola autoprezentacji a różne formy wypowiedzi
  • zarządzanie korespondencją e-mailową i oficjalnymi dokumentami firmowymi
  • różnicowanie zwrotów grzecznościowych
  • okazje specjalne - etykieta językowa w sytuacjach niecodziennych

Cel szkoleń

Wykłady, prelekcje biznesowe i szkolenia prowadzone przez Jana Grzenię to przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie poprawności językowej, w kontekście kształtowania kultury osobistej i tym samym okazywania szacunku dla współpracowników, kontrahentów, klientów i innych partnerów biznesowych.

Metodologia szkoleń

…poprawność i etykieta językowa – eksperckie szkolenia doskonalące…

Sylwetka wykładowcy

Jan Grzenia – doktor nauk humanistycznych. Ceniony językoznawca i leksykograf. Członek Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. Współpracuje z Poradnią Językową PWN. Autor wielu pozycji książkowych, w tym również wydawnictw słownikowych. O kulturze języka polskiego jest w stanie opowiadać całymi godzinami.

Proponowane tytuły szkoleń