Szkolenia współpraca w zespole

Charakterystyka szkoleń

Tomasz Michniewicz prowadzi dla nas między innymi szkolenia - współpraca w zespole, szkolenia integracyjne, a także inspirujące wystąpienia power speech. Szkolenia współpraca w zespole, kierowanie grupą, administrowanie personelem, już w standardzie oferujemy w formie zaawansowanych szkoleń dla managerów, ale także w formie warsztatów motywacyjnych dla liderów. Prowadzone przez Tomasza Michniewicza szkolenia współpraca w zespole, to jednak nie tylko kwestie stricte zarządzania zespołem, to także doskonalenie umiejętności budowania wewnątrzzespołowych relacji interpersonalnych.

Współpraca w zespole

Dziś - przy niezwykle wysokiej już intensywności pracy - jeszcze cenniejszą umiejętnością, staje się sprawna koordynacja działań zespołu. By wspólny interes był dla wszystkich celem zdecydowanie nadrzędnym, istotne jest nakreślenie czytelnych i zrozumiałych zasad współpracy. Tu odnaleźliśmy miejsce na realizację innowacyjnych szkoleń współpracy w zespole – prowadzonych przez znanych, doświadczonych i inspirujących mówców. Szkolenia współpraca w zespole, to jedne z najpopularniejszych naszych szkoleń integracyjnych – nastawionych na doskonalenie kompetencji kooperacji w grupie.

Integracyjne szkolenia współpraca w zespole, prowadzone przez Tomasza Michniewicza, pomagają tworzyć wysoce efektywne zespoły – co w dalszej konsekwencji odzwierciedlenie znajduje w wypracowywanym zysku, w wynikach sprzedażowych, a także w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nasze nieschematyczne szkolenia z zakresu współpracy w zespole wspierają codzienną dbałość o atmosferę wewnątrz grupy, budując przyjazne dla wszystkich członków zespołu środowisko pracy.

Wiedząc, że zespołowość cechować powinno - oparte na integracji, niezakłóconej komunikacji, szacunku oraz zaufaniu - doskonałe przygotowanie merytoryczne, w naszych szkoleniach współpracy w zespole lokujemy także wiedzę specjalistyczną. Wykorzystujemy ku temu bogaty i nadzwyczaj fascynujący bagaż doświadczeń wyprawowych Tomasza Michniewicza. Dzięki temu nasze szkolenia z zakresu współpracy w zespole, zyskują charakter niepowtarzalnych, niepospolitych, a czasem nawet zaskakujących. Wszystko, by doskonalić praktyczne umiejętności efektywnej współpracy w zespole.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Tomasz Michniewicz.

 1. budowanie relacji, sytuacje kryzysowe, reakcje na strach, oswajanie stresu, podejmowanie wyzwań, analiza ryzyka, zarządzanie czasem. Analogie podróże / biznes. Szkolenie współpraca w zespole
 2. współpraca w zespole a umiejętność kreowania spójnych wizji i celów
 3. Mel Fisher’s Treasures! O celach. Tych które da się osiągnąć i tych, których nigdy nie zrealizujemy – szkolenie współpraca w zespole
 4. nawiązywanie kontaktów interpersonalnych jako jeden z elementów analizy stereotypowych zachowań
 5. dialog międzyludzki jako narzędzie do kształtowania relacji opartych na wsparciu i zrozumieniu
 6. współodpowiedzialność za wynik i wzajemne motywowanie a synergia pomiędzy celami zespołowymi i indywidualnymi
 7. oddając głos ludziom – szkolenie współpraca w zespole
 8. wyznaczanie ról dla członków zespołu jako element doskonalenia samodzielności
 9. zarządzanie zasobami a zaangażowanie i kreatywność w sytuacjach trudnych
 10. typy i profile osobowości w kontekście eliminowania/minimalizowania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych
 11. wewnętrzne szkolenia współpraca w zespole jako aspekt uwzględniany podczas tworzenia struktury zespołu
 12. czasowo dookreślona współpraca w zespole - realizacja zadań o charakterze projektowym
 13. detale kształtujące przynależność i ich bezpośredni wpływ na budowanie tożsamości zespołu
 14. poczucie sensu wykonywanych zadań a komunikowane regularnie rezultaty pracy indywidualnej i zespołowej
 15. pułapki podejmowania wspólnych i otwartych decyzji w zespole
 16. odpowiednie warunki pracy – spójność grupy a budowanie zespołu
 17. postrzeganie współpracowników jako ludzi wspólnie pracujących na pozycję firmy na rynku
 18. zespołowość w kontekście łączenia obszarów na co dzień ze sobą niepowiązanych
 19. trudności, o których zapomnieliśmy mniej więcej 100 lat temu – szkolenie współpraca w zespole
Cel szkoleń

Integracyjne szkolenia współpraca w zespole i wystąpienia power speech Tomasza Michniewicza, to kształtowanie solidnych fundamentów współpracy zespołowej, opartych na zaufaniu, uczciwości i lojalności. Ogromny bagaż doświadczeń z - ekstremalnych czasem - podróży Tomasza Michniewicza, jest gwarantem tego, iż program każdego - również warsztatowego - szkolenia współpracy w zespole, oparty będzie na wielu zdecydowanie niecodziennych przykładach.

Metodologia szkoleń

…szkolenia współpraca w zespole, praca w grupie, synergia wewnątrzorganizacyjna – w pełni autorskie projekty edukacyjne…

Sylwetka wykładowcy

Tomasz Michniewicz - backpacker, reportażysta, podróżnik, dziennikarz. Autor emitowanego w telewizji TTV programu „Inny świat”, a także audycji „Mapa świata” w Radiu Zet. Od zawsze zaangażowany w wyprawy ekstremalne. Pracował z najsłynniejszą na świecie grupą poszukiwaczy skarbów - Mel Fisher Treasures. Był jedynym Polakiem, który dostał się do obozu nepalskich maoistów. Tworzył reportaż z więzienia San Quentin w Kalifornii. Autor kilku bestsellerowych książek.

Proponowane tytuły szkoleń