Szkolenia - znani wykładowcy

Spotkania ze znanymi

Artur Partyka

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wysoko, wyżej, najwyżej. Trening motywacyjny Artura Partyki
 2. Gdy celem jest sukces. Artur Partyka namawia do wytrwałości, konsekwencji i systematyczności w biznesie.
 3. Artura Partyki wędrówka w głąb umysłu zwycięzcy i zwyciężonego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Krzysztof Skiba

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Krzysztof Skiba uczy kreatywnej i nieszablonowej autopromocji.
 2. Artystyczny happening w biznesie. Skuteczna promocja firmy/produktu/usługi według Krzysztofa Skiby.
 3. Alfabet emocji. Krzysztofa Skiby głos w temacie inteligencji emocjonalnej.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Władysław Jerzy Engel

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Biznes na tak. Jerzy Engel o zarządzaniu i kształtowaniu kultury sukcesu.
 2. By myśląc „nie”, nie mówić „tak”. Jerzy Engel o presji, wsparciu i motywacji.
 3. 2:1. Dwa punkty widzenia, jeden zespół. Jerzy Engel konsoliduje wspólnym celem.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Sylwia Gruchała

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Tworzenie siebie na potrzeby sytuacji. Sylwia Gruchała o budowaniu zaufania do swoich umiejętności.
 2. Zanim będzie lepiej – w oczekiwaniu na spektakularne efekty. Trening uważności Sylwia Gruchała
 3. Tam, gdzie nie kończy się rywalizacja. Sylwia Gruchała o przeciwdziałaniu frustracji przy pracy z porażką.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Iwona Guzowska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Motywacyjny power speech Iwony Guzowskiej.
 2. Samo wejście na ring nie czyni Cię zwycięzcą. Iwona Guzowska w połowie drogi między presją a stresem.
 3. Amplituda uczuć i odczuć. Iwona Guzowska o tajemnicach silnych osobowości.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Dariusz Dziekanowski

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Miejsce lidera może się zmieniać. Pozycja nie. Dariusz Dziekanowski. Leadership.
 2. Wybitny Reprezentant… Dariusz Dziekanowski o luksusie bycia częścią Marki i Zespołu.
 3. Wszystko co na pozór wątpliwe… niewątpliwie stwarza możliwości. Power speech Dariusza Dziekanowskiego.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Magdalena Zimny-Louis

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Kobieca twarz przywództwa. Warsztaty zarządzania Magdaleny Zimny-Louis.
 2. Razem czy wspólnie? Magdalena Zimny-Louis – inspirując – angażuje do współpracy, zatrzymuje najlepszych, pozyskuje kontrahentów i sponsorów.
 3. Tekst testowy vs Test tekstowy, czyli o intrygujących treści tworzeniu. Biznesowy creative writing Magdaleny Zimny-Louis.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Marta Sziłajtis-Obiegło

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Inność, oryginalność i zainteresowanie odmiennością oczyma Marty Sziłajtis-Obiegło. Wpływ kontrastów na relacje międzyludzkie.
 2. Grać aby wygrać. Marta Sziłajtis-Obiegło o tym jak uzyskać korzyści z różnic i przeciwności losu.
 3. Marta Sziłatis-Obiegło o radzeniu sobie z wyzwaniami, przekształcaniu słabości w mocne strony, oraz umacnianiu pewności siebie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Rafał Wilk

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Rafała Wilka trudna droga do sukcesu. Trening motywacyjno-mobilizująco-inspirujący.
 2. Niepowodzenie czyli… wiatr w żagle. Rafał Wilk o hartowaniu osobowości w konfrontacji z przeciwnościami losu.
 3. Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. Rafała Wilka remedium na stres i zachowanie dystansu do zaistniałych okoliczności.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Mieczysław Nowicki

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Współzawodnictwo sportowe a osobista skuteczność w otoczeniu biznesowym. Mieczysław Nowicki.
 2. Na czele peletonu. Mieczysława Nowickiego zespół na medal.
 3. Wszystko zaczyna się od samodyscypliny. Stopniowanie trudności według Mieczysława Nowickiego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Aleksandra Sarna

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Z psychologiem do klienta. Aleksandra Sarna o bardziej lub mniej typowych zachowaniach konsumenckich.
 2. Aleksandra Sarna o konfliktach pracowniczych, problemach personalnych i skutecznej tychże diagnozie w przedsiębiorstwie.
 3. Aleksandra Sarna instruuje i uczy psychologii twórczości. Warsztaty rozwoju personalnego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jerzy Owsiak

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Jurek Owsiak motywuje. Metody aktywizacyjne w pracy z zespołem.
 2. Jurek Owsiak – przywództwo inspirujące.
 3. Niewidzialne wsparcie w biznesie. Jurek Owsiak o docenianiu wartości współpracowników oraz zarządzaniu obiektywnym i nieurażającym.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Anna Wojtacha

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Emocje, stres, brak wsparcia. Anna Wojtacha o radzeniu sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych.
 2. Istota współodpowiedzialności i zespołowości oczyma Anny Wojtacha.
 3. Korespondentka wojenna Anna Wojtacha redefiniuje pojęcia „efektywnego zarządzania czasem” oraz „sytuacji bez wyjścia” w biznesie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Anna Rogala

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wszystko gra. Wszyscy grają. Anna Rogala o gamifikacji jako unikatowym źródle przewagi konkurencyjnej.
 2. Zaangażowanie wprost proporcjonalne do atrakcyjności zadania. Anna Rogala o zastosowaniu grywalizacji w biznesie.
 3. Mechanizmy gamifikacji w nieschematycznym procesie nagradzania. Anna Rogala o dostrzeganiu oraz docenianiu wysiłków i osiągnięć.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Paweł Loroch

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Pawła Lorocha podróże talerzem a optymizm absolutny, niezależny od umiejscowienia, otoczenia i warunków.
 2. Paweł Loroch o digitalizacji i strategii zarządzania wizerunkiem w przestrzeni medialnej.
 3. Paweł Loroch i życiowe projekty. Metody zapobiegania przyzwyczajeniom i rutynie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Tomasz Michniewicz
 1. Płaszczyzna (nie)porozumienia. Tomasz Michniewicz o czynniku ludzkim jako kluczowym determinancie sukcesu.
 2. Świat relacji interpersonalnych. Tomasz Michniewicz redefiniuje zwyczajową metodykę nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich.
 3. Tomasza Michniewicza wskazówki w temacie racjonalnego i oszczędnego zarządzania budżetem oraz zasobami.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Dorota Raniszewska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Regularne odrzucanie reguł to również reguła. Dorota Raniszewska o rozwoju i przyszłościowym budowaniu siły wewnętrznej – warsztaty z wykorzystaniem The Coaching Game
 2. Okresowa ocena pracowników (czyt. codzienny test potencjału współpracy). Dorota Raniszewska o otwartych relacjach w firmie i autentyczności własnej.
 3. Tożsamość pokoleń według Doroty Raniszewskiej. Warsztaty zarządzania różnorodnością.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jan Grzenia

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Językowe czynniki warunkujące atrakcyjność wypowiedzi. Jan Grzenia o wzbudzającym zainteresowanie formowaniu treści.
 2. Jan Grzenia podpowiada. Warsztaty poprawności i etykiety językowej.
 3. Korespondencja tradycyjna a nowoczesna. Jan Grzenia o języku internetowym (e-mail, www, blog), oficjalnym, potocznym i specjalistycznym.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Monika Grochalska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Klient, kontrahent, konsument. Monika Grochalska o różnicach płciowych w kontekście biznesowych kontaktów międzyludzkich.
 2. Załoga, zespół, drużyna, grupa. Pod okiem Moniki Grochalskiej tworzymy uzupełniający się wzajemnie, skuteczny w działaniu „dream team”.
 3. Monika Grochalska o zróżnicowanym charakterze i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach zespołu pracowników, i tychże wykorzystaniu dla budowania przewagi konkurencyjnej.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Joanna Lamparska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Joanny Lamparskiej poszukiwania skarbów. Jak pozyskać pożądane informacje, czyli o sterowaniu dyskusją i pozytywnych elementach celowej manipulacji komunikacyjnej.
 2. Sztuka nie znosi demokracji, czyli jak pozostać liderem w grupie indywidualistów – warsztaty Joanny Lamparskiej.
 3. Joanna Lamparska w skomplikowanej rzeczywistości – multiplanowanie i kwerenda w praktyce.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jan Mela

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Nasz charakter kształtuje się na przestrzeni wielu… wydarzeń. Warsztaty motywacyjne Jana Meli
 2. By jutro nie żałować, że nasz czas był wczoraj. Jan Mela o atrybutach młodych zespołów.
 3. Nie jest oznaką słabości fakt, że pozwolimy sobie pomóc – współpraca vs współrywalizacja. Jan Mela.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Mariusz Kędzierski

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Ramię w ramię ku otwartości. Mój obraz świata - Mariusz Kędzierski.
 2. Odczuwając strach przed… własną odwagą. Mariusz Kędzierski o - budującej pewność siebie - samodzielności.
 3. Rysując poczucie własnej wyjątkowości. Na białej fladze. Mariusz Kędzierski w drodze do wyznaczonego celu.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Michał Kościuszko

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Mając plan być pierwszym… z pozycji ostatniego. Michał Kościuszko.
 2. To liczba pokonanych trudności a nie ki­lometrów, wskazuje nam odległość pozostałą do celu. Michał Kościuszko.
 3. Szybki, szybszy, najszybszy… dzięki zespołowi. Motywacyjny power speech Michała Kościuszko.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Włodzimierz Zientarski

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Test charakterów według Włodzimierza Zientarskiego.
 2. Wyścig, czy może jednak podróż? Włodzimierz Zientarski.
 3. Gdy liczy się wynik. Inspirujący wykład Włodzimierza Zientarskiego.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Katarzyna Biernacka

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Im niżej, tym wyżej. Speech motywacyjny Katarzyny Biernackiej.
 2. Autostradą, drogą, ścieżką, korytarzem jaskini… Katarzyna Biernacka.
 3. Bywając w miejscach gdzie nie ma owacji na stojąco. Katarzyna Biernacka.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Otylia Jędrzejczak

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. By żmudna powtarzalność, nie była… żmudną powtarzalnością. Otylia Jędrzejczak.
 2. Talent do… wytrwałości. Otylia Jędrzejczak.
 3. Ja­kiego­kol­wiek kierun­ku nie obierzesz, tam zapro­wadzi Cię Two­ja droga. Otylia Jędrzejczak.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Miłka Raulin

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Siła wyższa - Siła Marzeń! Prelekcja motywacyjna Miłki Raulin.
 2. Przejmując inicjatywę. Osiem tysięcy… powodów do działania. Miłka Raulin.
 3. Nawet duży krok w tył, nie będzie w stanie cofnąć czasu. Odpowiedzialność widziana z… góry. Miłka Raulin.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Romina Kołodziej

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Niewielu na scenie, wielu na widowni. Ukazując własny świat wewnętrzny, światu zewnętrznemu. Romina Kołodziej.
 2. Złej baletnicy… okazuję wsparcie. Nie sztuką jest mieć przyjaciela, sztuką jest być przyjacielem - Romina Kołodziej.
 3. Taniec. Kariera. Sukces. Wszystko ma swoje własne tempo. Romina Kołodziej.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Karol Okrasa

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Sukces przypisując… przepisowi. Talk motywacyjny Karola Okrasy.
 2. Uzależniający smak niespodzianek. Sztuka odkrywania według Karola Okrasy.
 3. Figa, czy może mak? Karol Okrasa o balansie kompromisów.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Dorota Świeniewicz

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. I wygrywałam i przegrywałam. Lecz nigdy w pojedynkę. Dorota Świeniewicz.
 2. Pomiędzy celami a osiągnięciami, znalazłam swoją… dyscyplinę. Motywujące przemówienie Doroty Świeniewicz.
 3. Siatkarska szkoła przyjmowania… roli drugoplanowej. Dorota Świeniewicz.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Piotr Pogon

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Urodziłem się cztery razy. Webinar motywacyjny Piotra Pogona.
 2. Strach marnuje Twój czas. W Pogon’i za życiem. Piotr Pogon.
 3. O bezdechu i amnezji na zaimek osobowy JA. Piotr Pogon.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Czesław Lang

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. To co ewidentne, odwraca uwagę od tego co istotne. Szacunek dla wysiłku innych. Czesław Lang.
 2. Meta nie oznacza zwycięstwa, lecz koniec wyścigu. Czesław Lang.
 3. W czasach gdy sam pomysł przestaje mieć kluczowe znaczenie. Budowa marki Tour de Pologne – Czesław Lang.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Zbigniew Czendlik

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Uśmiech otwiera każde kolejne drzwi. Ksiądz Zbigniew Czendlik.
 2. Wszyscy rodzimy się bogaci, więc wszystkich nas stać na bezinteresowną pomoc. Ksiądz Zbigniew Czendlik.
 3. Łóżko. Gospoda. Kościół. Wykład specjalny Księdza Zbigniewa Czendlika.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Grzegorz Więcław

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Kto chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów. Grzegorz Więcław.
 2. Właśnie wygrałeś! Odczekaj 24 godziny by móc wygrać ponownie. Trening mentalny Grzegorza Więcława.
 3. Gra mentalna. Grzegorz Więcław.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Paweł Habrat

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wyjątkowość jutra… dziś może mieć swój początek. Paweł Habrat.
 2. Albo zwycięstwo. Albo porażka. Obie wizje są równie przerażające. Paweł Habrat.
 3. Nieskończony multipotencjał – nieskończona siła mentalna. Paweł Habrat.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Katarzyna Selwant

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Które miejsce jest dla nas lepsze, pierwsze czy drugie? Katarzyna Selwant.
 2. Jest jeden wyraz, który mówi wszystko. Wyraz twarzy. Jak pokazać ciałem sukces – Katarzyna Selwant.
 3. Weź umysł… w swoje ręce. Katarzyna Selwant.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Artur Barciś

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Sukces wyreżyserowany. Naszą historię piszą nasze decyzje. Artur Barciś.
 2. By w odliczaniu do trzech… nie zgubić cennego czasu. Artur Barciś.
 3. To nie małe epizody, a wielkie wydarzenia. Uwierzyć w siebie – Artur Barciś.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Tomasz Kozłowski

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Przyszłość zaczęła się wczoraj - nie przekazujemy Ziemi kolejnym pokoleniom, tylko Ją od nich pożyczyliśmy. Tomasz Kozłowski
 2. Lęk i słabości jako nasi najlepsi sprzymierzeńcy. Po drugiej stronie strachu, czekają Cię najwspanialsze przeżycia! Tomasz Kozłowski.
 3. Rutyna pozwala przeżyć, kreatywność pozwala tworzyć. Zespołowość! Tomasz Kozłowski.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Szymon Marciniak

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Mając świadomość własnej wartości, łatwiej jest nam wspierać ludzi których mamy wokół siebie. Szymon Marciniak.
 2. Dzisiejsza presja kształtuje jutrzejsze legendy. Szymon Marciniak.
 3. Zachowuję bezstronność, mimo… iż piłka najczęściej jest po mojej stronie. Szymon Marciniak – razem bądźmy fair.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Marcin Ryszka

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Dotarłem do końca świata! By móc pójść dalej! Marcin Ryszka.
 2. Lęk przed przyszłością? Naprawdę nie powinieneś bać się tego, co nieznane. Marcin Ryszka.
 3. To marzenia dodają mojemu światu kolorów… Inspirująca prelekcja Marcina Ryszki.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Joanna Zientarska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Gdy Twój rozmówca słucha Twoich słów, słyszy kim jesteś. Sztuka komunikacji. Joanna Zientarska.
 2. Zamknij oczy i policz do 300… lub oswój swój lęk i wykorzystaj swoje 5 minut. Joanna Zientarska.
 3. Jeśli polubisz siebie od pierwszego wejrzenia - zaoszczędzisz sporo czasu; tak dziś cennego. Joanna Zientarska.
 4. Inne - konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Obecność w naszym zespole szkoleniowym znanych sportowców i managerów sportowych, umożliwia nam tworzenie, autentycznie niepowtarzalnych projektów edukacyjnych, o charakterze motywacyjno-inspirującym. Obecność natomiast gwiazd świata filmu i muzyki, sprawia, iż każde szkolenie motywacyjne, przez nas organizowane, staje się jedną z najbardziej prestiżowych usług edukacyjno-rozwojowych, dostępnych na rynku. Nasz zespół to również goście specjalni, którzy swoją obecnością mogą uświetnić organizowane przez Ciebie ważne wydarzenia, imprezy oraz wszelkiego rodzaju eventy biznesowe czy spotkania motywacyjne. Tytuły szkoleń / wykładów / prelekcji / wystąpień, przyporządkowane dla poszczególnych wykładowców, są tylko wstępnymi propozycjami, które oferujemy. Poza tą, dookreśloną już tematyką bazową, nasi znani wykładowcy, prowadzą również szkolenia oparte w całości na Twoich sugestiach i pomysłach. Zwyczajowo, każde szkolenie zamknięte / wewnętrzne, poprzedzone jest analizą potrzeb / wymagań, na podstawie, której konstruowany jest szczegółowy zakres programowy, tak by każdy z projektów dedykowanych, był idealnie zgodny ze zdefiniowanymi celami, oraz by był ściśle dostosowany do profilu uczestników.

LOKALIZACJA SZKOLEŃ

Termin, miejsce i czas trwania, dla wszystkich projektów zawsze dookreślamy indywidualnie, w zależności od Twoich oczekiwań i charakteru całego wydarzenia. Działamy – rzecz jasna - na terenie całej Polski. Bywamy też w innych, europejskich krajach. Nasze wystąpienia motywacyjne organizowaliśmy już w większości najpopularniejszych polskich kurortów, ale także w miejscowościach bardzo małych, o których istnieniu dotąd nie wiedzieliśmy. Organizowaliśmy wykład motywacyjny na statku, przeprowadzaliśmy szkolenie motywacyjne w kopalni, zapraszaliśmy gości na spotkanie motywacyjne do jednego z najstarszych polskich zamków, power speech naszego wykładowcy towarzyszył imprezie promującej otwarcie nowego stadionu. Wszystko dlatego, że Twoim pomysłom daliśmy szansę.

Forma szkoleń

W większości przypadków charakter zajęć, które prowadzą nasi eksperci jest w pełni interaktywny i ma za zadanie angażować do czynnego udziału wszystkich uczestników. Nasza oferta to między innymi:

 • Spotkania ze znanymi i cenionymi Polakami
 • Otwarte szkolenia team building – ogólnodostępne, prowadzone przez popularnych i znanych sportowców, managerów, dziennikarzy, reżyserów, reporterów…
 • Zamknięte szkolenia managerskie - przygotowywane specjalnie, z programem konstruowanym w oparciu o Twoje dokładne potrzeby
 • Spektakularni mówcy motywacyjni z inspirującymi prelekcjami
 • Wykłady gwiazd świata sportu i mediów
 • Prezentacje i wystąpienia motywacyjne prowadzone przez sławnych podróżników
 • Sympozja tematyczne z udziałem gości specjalnych znanych z pierwszych stron gazet
 • Power speech komponowany by motywować, inspirować i aktywizować
 • Szkolenia motywacyjne, wiążące pracowników z firmą
 • Warsztaty i miękkie szkolenia wykorzystujące twórczo energię całej grupy uczestników
 • Znany wykładowca oraz rozpoznawalni sportowcy – wykłady motywacyjne i prezentacje ilustrowane osobliwym doświadczeniem prowadzących
 • Konferencje branżowe moderowane przez naszych znamienitych liderów
 • Organizacja spotkań ze znanymi i najlepszymi polskimi sportowcami
 • Kompleksowe szkolenia kadry kierowniczej i zarządzającej - długoterminowy cykl szkoleń i/lub warsztatów
 • Wykłady znanych osób zestawiane z prezentacjami multimedialnymi
 • Warsztaty eksperckie koordynowane przez naszych najbardziej prestiżowych wykładowców
 • Inspirujący mówcy z wykładami dedykowanymi dla różnych branż
 • Konsultacje wewnątrzorganizacyjne, w których uczestniczyć mogą znane osoby, które reprezentujemy
 • Szkolenia integracyjne i hobbistyczne, połączone z – wspólnym z naszymi uznanymi ekspertami - udziałem w imprezach sportowych i kulturalnych
 • Prelekcje motywacyjne prowadzone przez światowej sławy sportowców
 • Goście specjalni na imprezy integracyjne i wszelkiego typu szkolenia interpersonalne oraz spotkania motywacyjne

W przypadku szkoleń wyjazdowych, zawsze staramy się aby zarówno lokalizacja ośrodka szkoleniowego, jak i proponowane przez nas alternatywne możliwości spędzenia czasu wolnego na zawsze zapadły w pamięci naszych klientów. Stąd, niejednokrotnie, oferujemy Ci możliwość przeprowadzenia szkolenia motywacyjnego również poza granicami Polski, w ośrodkach, hotelach, oferujących profesjonalną animację czasu wolnego.

Nasze projekty szkoleniowe zawsze staramy się optymalnie dopasować i zróżnicować w zależności od potrzeb i możliwości zleceniodawcy, wiedząc, że dla ciągłego rozwoju Twojej firmy nie ma nic cenniejszego od profesjonalnie przygotowanej i wyszkolonej kadry pracowniczej.

Uczestnicy szkoleń

Adresatami szkoleń / wykładów / prelekcji / warsztatów, które prowadzą nasi eksperci, mogą być wszystkie osoby oczekujące udziału w nieszablonowym - rozwijającym kompetencje miękkie - projekcie. Całość jesteśmy w stanie skonstruować dla:

 • Dyrektorów zarządzających / Prezesów / Właścicieli
 • Managerów najwyższego i średniego szczebla
 • Kadry kierowniczej
 • Specjalistów
 • Liderów
 • Pracowników niższego szczebla