Szkolenia samodyscyplina

Charakterystyka szkoleń

Mieczysław Nowicki prowadzi dla nas między innymi prelekcje oraz wykłady motywacyjne, definiujące czynniki wspólne, dla sportu i biznesu. To wykłady, oparte na doświadczeniach człowieka sukcesu, idealnie sprawdzające się wszędzie tam, gdzie liczy się wynik. To projekty dedykowane środowiskom, w których kluczowym atrybutem jest samodyscyplina. Szkolenia i wystąpienia motywacyjne Mieczysława Nowickiego to przeciwdziałanie trwonieniu talentu, umiejętności, zdolności i pasji, które bez wewnętrznego zdyscyplinowania tracą swoją unikalną moc.

Dziś, znaczących sukcesów, nie da się odnieść bez odpowiedniej samodyscypliny. Ta – bez cienia wątpliwości – jest podstawą realizacji wszystkich długoterminowych celów. Tak w sporcie, jak i w biznesie, samodyscyplina odgrywa rolę absolutnie kluczową. Wyczynowy sport i profesjonalny biznes to jednak również szereg innych analogii. Przede wszystkim, to jeden wspólny cel – zwycięstwo. Zwycięstwo, które da się osiągnąć tylko dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, wspartemu wewnętrznym zdyscyplinowaniem. Wiedząc, że tak naprawdę potrafisz zaadaptować się do każdych warunków, wykreślimy wspólnie rozwiązania, które do tej pory się nie sprawdzały. Zastąpimy je nowymi, świeżymi pomysłami Na bazie sportu wskażemy jak przekraczać granice, które do tej pory wydawały się zbyt odległe. Dzięki wystąpieniom motywacyjnym i szkoleniom z samodyscypliny Mieczysława Nowickiego, od jutra Twój zespół będzie mógł mierzyć wyżej.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Mieczysław Nowicki.
 • szkolenia - samodyscyplina jako jedno z wielu narzędzi rozwoju personalnego
 • „jutro” – przechowalnia energii, inicjatyw i kreatywności
 • przeszkody wewnętrzne a dzielenie się wiedzą i zdobytym wcześniej doświadczeniem
 • praca zespołowa a praca w zespole – różnice
 • „natychmiastowość” dnia dzisiejszego, a czas niezbędny do realizacji strategii długookresowej
 • natłok rad, wskazówek i podpowiedzi a rola niekwestionowanego autorytetu
 • sprawy pilne i przeterminowane - samodyscyplina wewnętrzna i jej bezpośredni wpływ na codzienne samopoczucie i kondycję psychofizyczną
 • zadanie przydzielane na podstawie typu osobowości – zespołowość w praktyce
 • pojęcia team-spirit, zespołowość i przynależność do grupy – marzenia czy rzeczywistość?
 • frustracja, rozczarowanie, poczucie niesprawiedliwości, złość – koniec inwencji własnej
 • zespół tak silny jak jego… najmocniejsze ogniwo
 • presja oczekiwań a pewność siebie i wiara we własne możliwości
 • zespół a zrozumienie indywidualnych potrzeb wszystkich ludzi go tworzących – różne wartości dodane
 • rywalizacja z najlepszymi – specjalistyczne wsparcie ekspertów w drodze do sukcesu
 • ambitny, kreatywny, optymistycznie usposobiony – najbliższe otoczenie i zespół współpracowników

Cel szkoleń

Szkolenia miękkie i wykłady motywacyjne prowadzone przez Mieczysława Nowickiego to skupienie uwagi na samodyscyplinie - codziennych, drobnych krokach, sukcesywnie przybliżających Cię do realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. To szkolenia, oparte o doświadczenia bogatej kariery sportowej, ale również wykłady, będące zbiorem doświadczeń z okresu zarządzania Ministerstwem Sportu oraz Polskim Komitetem Olimpijskim.

Metodologia szkoleń

…wystąpienia motywacyjne i wykłady typu power speech prowadzone przez znanych sportowców – interpersonalne szkolenia integracyjne…

Sylwetka wykładowcy

Mieczysław Nowicki – były reprezentant Polski w kolarstwie szosowym i torowym. Wielokrotny mistrz Polski. Dwukrotny medalista olimpijski, igrzysk w Montrealu – indywidualny i drużynowy. Po zakończeniu profesjonalnej kariery zawodniczej, piastował kolejno wiele prestiżowych stanowisk. Był między innymi Ministrem Sportu, Wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Dziś – po wielu latach społecznego zaangażowania w rozwój sportu – jest Wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Proponowane tytuły szkoleń