Szkolenia przywództwo

Charakterystyka szkoleń

Jerzy Owsiak prowadzi dla nas między innymi szkolenia przywództwo, pomagające uczestnikom stawać się coraz lepszymi i bardziej wartościowymi liderami. Szkolenia przywództwo, to w głównej mierze szkolenia dla managerów, szkolenia dla kadry kierowniczej i szkolenia dla kadry zarządzającej, ale także warsztaty motywacyjne dla reprezentantów stanowisk niemanagerskich. Szkolenia przywództwo, konstruujemy jako projekty które po części mają inspirować i motywować, ale także wspierać proaktywną i prorozwojową postawę

Przywództwo

Dziś wieloaspektowe przywództwo, nieodłącznie związane jest z procesem ciągłego rozwoju kwalifikacji, predyspozycji, czy wszelkiego typu zdolności zarządczych. Szkolenia przywództwo prowadzone przez Jerzego Owsiaka, to opowiedzenie się za tezą, że dzisiejsi liderzy muszą cechować się gotowością do zmian, wynikłych… ze zmieniających się wymagań współczesnego świata. Budowanie pozycji silnego lidera, wymaga już nie tylko zaangażowania i ukierunkowania na osiąganie celów, ale przede wszystkim oryginalności, empatii i doskonale rozwiniętej zdolności adaptacji. Realizując szkolenia przywództwo, często mówimy o zaufaniu i partnerstwie, które dziś są już niemal integralną częścią nowoczesnego zarządzania szeroko rozumianymi zasobami ludzkimi

Szkolenia przywództwo które organizujemy, dowodzą że tylko idealna kompozycja cech i kompetencji jest gwarantem podejmowania właściwych decyzji - we właściwym miejscu i czasie. Nasze szkolenia przywództwo, to zatem zdecydowanie coś więcej niż tylko nauka nowych umiejętności. Chcemy, by szkolenia przywództwo, kreowały liderów mogących w przyszłości stawać się autorytetami w swoich firmach. Podejmujemy starania, by szkolenia przywództwo, rysowały zwycięzców z którymi wszyscy współpracownicy będą się naturalnie utożsamiać. Zmierzamy do tego, by szkolenia przywództwo wyznaczały trendy zarządzania zorientowanego na wyniki.
Czy to warsztaty motywacyjne, czy wykłady power speech, czy szkolenia przywództwo – w trakcie każdego spotkania z Jerzym Owsiakiem, uczestnicy mają niecodzienną możliwość wspólnej z nim konfrontacji, swoich stylów przywództwa, kierowania ludźmi i wpływu jaki posiadają na zespół współpracowników. Szczegółowy program, każdorazowo budowany jest w oparciu o rzeczywiste, autentyczne i praktyczne doświadczenia Jerzego Owsiaka - twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jerzy Owsiak.

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przystanek Woodstock. Pol’and’Rock Festival. Historia tworzenia marek rozpoznawalnych na całym świecie
 2. jak i dlaczego Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stała się najsilniejszym polskim brandem? Brand Asset Valuator 2013
 3. czy lepiej być managerem, czy może liderem? Jak tworzyć własny styl zarządzania? Szkolenia przywództwo
 4. metody budowania i utrzymywania wzorowych relacji na linii przełożony-pracownik
 5. świadomość roli przywódcy odpowiedzialnego za całokształt pracy zespołu. Jak skupić wokół siebie współpracowników identyfikujących się z wartościami i misją firmy?
 6. niezmienny styl przywództwa jako element budujący lojalność członków zespołu
 7. długofalowy i perspektywiczny proces kształtowania wizerunku managera – szkolenia przywództwo
 8. zadowolenie podwładnych – obiektywne docenianie i nagradzanie pracowników
 9. wyzwania w pracy nowoczesnego lidera a generalna komercjalizacja społeczeństwa
 10. sztuka przemawiania wykorzystywana jako narzędzie inspirowania i angażowania współpracowników
 11. reputacja lidera! Konfiguracja najważniejszych umiejętności i kluczowych cech przywódcy
 12. przejrzystość wizji i rozwoju firmy i ich bezpośredni wpływ na poziom zaangażowania pracowników
 13. własne spojrzenie na proces zarządzania ludźmi i jego dostosowywanie do rzeczywistych realiów firmy
 14. czas odpowiedni na zaangażowanie do dialogu osoby będącej niekwestionowanym autorytetem dla pracowników – wykłady motywacyjne i inspirujące wystąpienia
 15. niepochlebne informacje podsumowujące, a chęci, zaangażowanie i zapał do kontynuacji pracy
 16. elastyczność pracowników kontra nieumiejętność spontanicznej zmiany obowiązków i ról – wprawne przywództwo
 17. specjalista zatrudniany przede wszystkim po to, by go słuchać
 18. szkolenia przywództwo – wizja, uczciwość i pasja

Cel szkoleń

Charyzma, osobowość i codzienny styl Jerzego Owsiaka, sprawiają że sprawdza się on idealnie jako mówca motywacyjny na wszelkiego typu spotkaniach biznesowych i szkoleniach integracyjnych. Szkolenia przywództwo i leadership, oraz treningi umiejętności przywódczych prowadzone przez Jerzego Owsiaka, to świetny sposób doskonalenia własnych umiejętności zarządczych, a także wsparcie w procesie reorganizacji pracy podległych zespołów. Szkolenia przywództwo podnoszą także samoświadomość w zakresie wpływu postawy lidera na zachowania innych.

Metodologia szkoleń

…oryginalne warsztaty dedykowane dla zespołów zarządzających – szkolenia przywództwo i liderowanie…

Sylwetka wykładowcy

Jerzy Owsiak - pomysłodawca i główny realizator corocznych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Twórca Przystanku Woodstock / Pol’And’Rock festiwalu - jednej z największych, cyklicznych, plenerowych imprez muzycznych w Europie. W 2013 roku otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2016 roku prowadzi swoją autorską audycję w Antyradiu. Autor kilku książek.

Proponowane tytuły szkoleń