Szkolenia zespołowość

Charakterystyka szkoleń

Monika Grochalska prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu uskuteczniania pracy zespołowej oraz kształtowania zgodnej – i funkcjonalnej zarazem – kultury organizacji. Zazwyczaj są to warsztaty i szkolenia zamknięte, z programem dookreślanym indywidualnie, w zależności o charakteru grupy docelowej, bądź wyznaczonego do osiągnięcia celu.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Monika Grochalska.
  • środowisko pracy a różnice pokoleniowe pracowników
  • wzajemne postrzeganie współpracowników a dysharmonia międzypokoleniowa w praktyce
  • rzeczywiste konflikty wewnątrzzespołowe widziane z różnych perspektyw – psychologia różnic płciowych
  • szacunek do indywidualności w kontekście polskich stereotypów
  • tworzenie modeli kompetencji dla różnych wiekiem i doświadczeniem grup pracowników
  • wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego dla przeprowadzenia efektywnych zmian w firmie
  • koordynacja i różnicowanie procesu motywowania w kontekście oczekiwań pracownika
  • lojalność pracowników – zależności
  • selekcja pracowników oraz wsparcie młodych i ambitnych zespołów – zarządzanie talentami w firmie
  • zasady tworzenia strategii motywowania podwładnych a spójność wartości

Cel szkoleń

Warsztaty i szkolenia prowadzone przez Monikę Grochalską to świetny sposób na wzbogacenie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością zespołu, oraz maksymalnego wykorzystania potencjału poszczególnych jego członków.

Metodologia szkoleń

…szkolenia managerskie skupiające tematykę zarządzania przez cele – techniki, koncepcje, systemy, metodyka…

Sylwetka wykładowcy

Monika Grochalska – coach, pedagog, konsultantka biznesowa. Autorka wielu publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii oraz gender. Współzałożycielka i prezeska organizacji non-profit „Stowarzyszenie Kofe(m)ina” zajmującej się promowaniem różnorodności i wcielaniem w życie idei równości.

Proponowane tytuły szkoleń