Siła mentalna

By wewnętrzna siła mentalna była naszym sprzymierzeńcem – tak w życiu jak i biznesie – wymaga systematycznego treningu. Taki trening mentalny jest już w naszej ofercie i pozycjonujemy go jako ważny element realizowanych przez nas szkoleń miękkich – interpersonalnych. Power speech motywacyjny, inspirujące wystąpienie, ćwiczenia warsztatowe, zajęcia psychomotoryczne i coachingowe – na trening mentalny składa się wiele form różnorakiego wsparcia szkoleniowego.

O tym, że trening mentalny to przyszłość, przekonuje nasz nowy prelegent – prezes stowarzyszenia ENYSSP European Network of Young Specialists in Sport Psychology, mówca motywacyjny, autor inspirującej książki „Ile sił w głowie”, ale przede wszystkim psycholog mistrzów. Mowa o Grzegorzu Więcławie, którego doświadczenia pracy z najlepszymi polskimi sportowcami, dziś implementujemy na środowisko biznesowe.

Nasze autorskie wykłady gwiazd świata sportu, rozszerzamy o eksperckie zagadnienia psychologii sukcesu!

W jaki zatem sposób psychologia sportu może odmienić Twój biznesowy pragmatyzm? Czy rywalizacja sportowa może mieć przełożenie na motywowanie pracowników w środowisku biznesowym? Jakie priorytety towarzyszą karierom sportowych reprezentantów Polski? Dlaczego nasz sposób postrzegania konkurentów, nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością? Co można osiągnąć wygrywając z samym sobą? Jak sukces uczynić powtarzalnym? By na wiele podobnych pytań szukać odpowiedzi, zaprojektowaliśmy kolejne wykłady motywacyjne typu power speech, nieszablonowe treningi motywacyjne, ale także zaawansowane programy szkoleniowo-warsztatowe prowadzone przez Grzegorza Więcława:

  1. Kto chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów. Grzegorz Więcław.
  2. Właśnie wygrałeś! Odczekaj 24 godziny by móc wygrać ponownie. Trening mentalny Grzegorza Więcława.
  3. Gra mentalna. Grzegorz Więcław.
Data:
  • 14 kwietnia 2022