Partner szkoleniowy

Niezwykle ważne są dla nas momenty, w których agencje eventowe definiują nas jako swojego strategicznego partnera szkoleniowego. Tworząc przez wiele lat solidne podstawy naszego szkoleniowego biznesu, zawsze dużą wagę przywiązywaliśmy do dialogu z organizatorami rozmaitych eventów. Dziś firmy eventowe przyznając nam - mniej lub bardziej oficjalny - status partnera szkoleniowego, potwierdzają że prawdziwą siłą każdej współpracy, są przede wszystkim ludzie. To ludzie budują relacje, to ludzie odpowiadają za jakość realizowanych usług, to ludzie inspirują się wzajemnie, to ludzie dzielą się swoim know-how. Skupienie i zatrzymanie wokół siebie tych najlepszych, to jeden z priorytetowych celów, który wytyczyliśmy dla siebie na początku naszej biznesowej drogi. Dziś jako partner szkoleniowy, wspieramy agencje eventowe z całej Polski. Jako partner szkoleniowy wielu agencji eventowych, dla wspólnych Klientów realizujemy szkolenia miękkie i specjalistyczne, wykłady motywacyjne, inspirujące wystąpienia, prelekcje biznesowe, warsztaty eksperckie…

Za co najbardziej doceniają nas nasi agencyjni Klienci, po wielu godzinach wspólnych eventowych realizacji? Kompetencje – uzupełniamy realizowany event o specjalistyczną i ekspercką merytorykę. Dialog – słuchamy potrzeb nie zamykając się w schematach. Elastyczność – pracujemy na różnych wartościach budżetowych. Detale – profilujemy wszystkie szkolenia, wykłady i wystąpienia indywidualnie pod kątem nakreślonych wytycznych. Szybkość – konstruujemy propozycje szkoleniowo-wykładowe zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Ludzie – skupiamy wokół siebie znakomitych prelegentów i inspirujących mówców motywacyjnych. Niepowtarzalność – oferujemy mentorskie wykłady gwiazd i szkoleniowe spotkania ze znanymi ludźmi świata sportu i mediów.

W modelu współpracy agencja eventowa – partner szkoleniowy, to my angażujemy się w pomoc w zakresie organizacji modułu szkoleniowego/wykładowego/warsztatowego. Chcąc codzienną ofertę szkoleniową wzbogacać o wartość dodaną, jako agencja mówców nieprzerwanie staramy się zaskakiwać inspirującymi pomysłami realizacji szkoleń miękkich i szkoleń specjalistycznych, a także motywacyjnych spotkań z wyjątkowymi gośćmi specjalnymi. Jako partner szkoleniowy wielu firm branży eventowej, wspólnie też analizujemy trendy przyszłości - by nieustannie doskonalić rozwój kapitału ludzkiego. To wszystko dzięki niezwykłym ludziom, z którymi mieliśmy okazję pracować, a także dzięki zaufaniu, które budowaliśmy w trakcie wielu wspólnych realizacji.

Data:
  • 16 września 2021