Nagrody prezydenta

Wielkim zaszczytem była dla nas możliwość wzięcia udziału w uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie przepełnione było ogromem pozytywnej energii i uśmiechu. Spotkaliśmy mnóstwo fantastycznych osób, zaangażowanych w realizację rozmaitych inicjatyw non profit. Poznaliśmy wielu godnych podziwu ludzi. Wszystkich łączyła bezinteresowność w działaniu na rzecz innych.

Uroczystą Galę zwieńczyło inspirujące wystąpienie Artura Barcisia, który w charakterze gościa specjalnego podsumował swoją prelekcją motywacyjną całe wydarzenie. Z charakterystyczną dla siebie nutą żartu, Artur Barciś - dziękując wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym osobom za chęć pomagania światu - opowiedział o czasach swojej młodości, w których sam czuł się słabszy od innych, podkreślając, że wydarzenia które w przeszłości nas dotknęły, ukształtowały poniekąd naszą dzisiejszą wrażliwość.

Nawiązując do tytułu wykładu specjalnego - „By w odliczaniu do trzech… nie zgubić cennego czasu”, Artur Barciś zdefiniował trzy składowe, które determinują skuteczną realizację nakreślonych celów, ale także umożliwiają nam podążanie swoją własną życiową drogą…

Niewątpliwym atutem inspirujących spotkań z Arturem Barcisiem jest ich absolutna naturalność. To wystąpienia motywacyjne, które cechuje jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna zarazem, interakcja z uczestnikami… o czym i Ty możesz się przekonać

  1. Sukces wyreżyserowany. Naszą historię piszą nasze decyzje. Artur Barciś.
  2. By w odliczaniu do trzech… nie zgubić cennego czasu. Artur Barciś.
  3. To nie małe epizody, a wielkie wydarzenia. Uwierzyć w siebie – Artur Barciś.
Data:
  • 16 maja 2023