Liderzy przyszłości

Liderzy przyszłości… Przywódcy… Wizjonerzy… Prestiżowy magazyn FORBES, w trakcie uroczystej Gali, opublikował listę 10 laureatów plebiscytu „Leaders of the Future 2021”. Wśród dziesiątki wyróżnionych liderów, którzy - zdaniem Forbesa - za kilka lat będą gotowi decydować o kształcie świata, znalazła się nasza mówczyni motywacyjna Miłka Raulin! Gratulujemy i Miłce Raulin i wszystkim pozostałym laureatom.

W opinii redaktora naczelnego Forbes Polska, wszyscy laureaci to osoby, które dysponują największym potencjałem by prowadzić nas ku przyszłości. Wybór zwycięzców jest wynikiem docenienia wewnętrznej - czasem niewidocznej - siły, wiary w sukces, oraz potencjału wszystkich laureatów jako uczciwych, transparentnych i przekonujących przywódców. To piękne słowa - doceniające odwagę formułowania własnej wizji świata przyszłości przez Miłkę Raulin.

Webinary motywacyjne, inspirujące wykłady, prelekcje biznesowe i wystąpienia dla firm prowadzone przez Miłkę Raulin, pomagają tworzyć wewnątrzfirmową kulturę organizacyjną zorientowaną na aktywne kreowanie przyszłości. Dedykowane liderom, aspirującym do bycia managerami nowej generacji: szkolenia – przywództwo, szkolenia – kreatywność, szkolenia – zarządzanie przez cele, to u nas projekty oparte na niepospolitej wiedzy, nowatorskich pomysłach i ekscytującej inspiracji…

Data:
  • 2 grudnia 2021