Jasiek Mela - spotkanie motywacyjne

Spotkanie motywacyjne z Jaśkiem Melą, to na dzień dzisiejszy rozmaite, nieszablonowe i wielowymiarowe formy wsparcia rozwoju interpersonalnego. Obostrzenia wynikłe najpierw z pandemii, potem z niekończących się lockdownów, sprawiły iż – nieco niedoceniane wcześniej - spotkania motywacyjne realizowane w przestrzeni wirtualnej, szybko zyskały na wartości. Sytuacja, w której roku temu niespodziewanie się znaleźliśmy, przyspieszyła znacząco wykorzystanie rozwiązań zdalnych - również w branży szkoleniowo-wykładowej. Dzięki temu, spotkanie motywacyjne z Jaśkiem Melą, dziś nie jest już tylko tradycyjnym spotkaniem stacjonarnym. Spotkanie motywacyjne z Jaśkiem Melą, dziś jest także wielopostaciowym, efektownym i efektywnym spotkaniem online, w którym udział możesz wziąć korzystając z własnego komputera, tabletu, lub nawet smartfona.

Wirtualna przestrzeń okazała się gwarantem nowych możliwości, co sprawiło, że wszystkie nasze realizacje online zyskały wiele dodatkowych funkcjonalności. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku spotkania motywacyjnego z Jaśkiem Melą. Merytorykę wykładu przewodniego wprawdzie przenieśliśmy do internetu, ale formę całego spotkania online, dopasowaliśmy względem realizacji zdalnej – tak by:

  • zapewnić wysoki poziom wirtualnej interakcji na żywo
  • umożliwić pracę w zamkniętych grupach
  • konstruować i nadzorować ćwiczenia indywidualne i zespołowe
  • łączyć motywację z elementami szkolenia team-building
  • kontynuować nieprzerwanie realizację warsztatów motywacyjnych
  • optymalizować projekcję towarzyszącej power speech’owi prezentacji

Spotkania motywacyjne z Jaśkiem Melą realizowane online, to więc niezmiennie u nas projekty profilowane pod kątem celu, charakteru i wizji spotkania. Od krótkich, kilkudziesięcio minutowych form wykładowych, po całodniowe warsztaty motywacyjne:

  1. Nasz charakter kształtuje się na przestrzeni wielu… wydarzeń. Warsztaty motywacyjne Jana Meli
  2. By jutro nie żałować, że nasz czas był wczoraj. Jan Mela o atrybutach młodych zespołów.
  3. Nie jest oznaką słabości fakt, że pozwolimy sobie pomóc – współpraca vs współrywalizacja. Jan Mela.
Data:
  • 14 kwietnia 2021