Dzień kobiet

Wykład motywacyjny Anny Wojtachy, był głównym punktem uroczystych obchodów Dnia Kobiet, który dla wszystkich zatrudnionych w swojej firmie Pań, organizował jeden z największych naszych Klientów z branży rolling stock. We wspólnym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, udział wzięło ponad 100 uśmiechniętych Pań.

Charakter i okoliczności spotkania zdecydowały, że myślą przewodnią szkolenia interpersonalnego prowadzonego przez Annę Wojtachę, były w tym przypadku szeroko rozumiane relacje kobiet z mężczyznami. Na gruncie biznesowym i nie tylko. Okiem kobiety o niezwykłej sile charakteru:
„Korespondentka wojenna w świecie zdecydowanie męskim. Anna Wojtacha.”

Jak dobrze rozumieć się wzajemnie, by wspólnie realizować nakreślony plan? Bez cienia wątpliwości to właśnie zrozumienie, jest aspektem kluczowym, mającym realny wpływ na finalny wynik wspólnego przedsięwzięcia. Zrozumienie różnic biologicznych, psychologicznych i tych podyktowanych uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, pozwala na współpracę łatwiejszą, skuteczniejszą i bardziej efektywną. Stereotypy zatem kobiety i mężczyzny, zestawione z doświadczeniami reporterki wojennej – taka tematyczna oś power speech’a Anny Wojtachy, pozwoliła uczestniczkom szkolenia motywacyjnego, zupełnie z nowej perspektywy spojrzeć, tak na relacje, jak i przyjaźń międzypłciową. Operując terminologią wojskową, poznanie odmiennych wzorców zachowań, reakcji i spojrzenia na odpowiedzialność, „uzbroiło” uczestniczki w wiedzę, która w przyszłości ułatwi im współpracę w zespołach zdominowanych przez mężczyzn, oraz pozwoli wyciszać nieco emocje z grupy tych konfliktowych.

Data:
  • 18 marca 2020