Ty i nasze szkolenia

Podziwiamy Twój indywidualizm. Nie pozwalamy aby Twoja unikalna potrzeba wyznaczania coraz to trudniejszych celów, ulegała stopniowemu zniekształcaniu, przez nacisk powszechnej dziś „bylejakości”. Dlatego jesteśmy dziś w tym właśnie a nie innym miejscu. Dlatego nasze szkolenia, wykłady i prelekcje biznesowe są właśnie takie, a nie inne.

W zamyśle już, założeniem bazowym, było stworzenie firmy edukacyjnej o zdecydowanie odmiennym i niestereotypowym punkcie widzenia. Od początku istnienia, tak właśnie kierunkowaliśmy nasz system rozwoju. Kluczem, było połączenie międzynarodowego doświadczenia konsultingowego, z niewątpliwie niecodzienną wiedzą naszych trenerów. Wysokie oceny naszych szkoleń, to zasługa właśnie zmyślnie zbudowanego zespołu.

Działając w pełni intencjonalnie, pozbyliśmy się nieprzydatnej kompletnie monotonii wykładów. Rozwiązań nie chcemy Ci jedynie podsuwać – wytrwale za to, staramy się inspirować Cię do ich poszukiwania. Tak niecodzienne podejście pozwala nam w pełni wykorzystywać potencjał całego naszego zespołu szkoleniowego i realizować – wyjątkowe w treści – wszelkiego typu szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia miękkie i twarde.

Wszystkich nas, łączy jedna cecha. To ambicja. Dzięki niej chcemy nieprzerwanie pokonywać kolejne przeszkody i wspierać Cię w osiąganiu sukcesów. Jak ognia unikamy przeciętności – to ważny aspekt, tym chcemy się chwalić. Wymownie potwierdza to tematyka wykładów i szkoleń motywacyjnych, przez nas konstruowanych.

Cenimy Twoje zaangażowanie w Nasze dyskusje. To pomaga nam uczyć się nawzajem. To jeden z atrybutów mądrości przez nas nabytej, dający nam siłę, bez której bylibyśmy dziś firmą bez wyrazu, umiejscowioną gdzieś na peryferiach, a nasze szkolenia i wykłady byłyby naznaczone odcieniem szarości.

Znamy trudności wielu firm. W zależności więc od okoliczności, stawiamy naprzemiennie na progres wielokierunkowy, lub rozwój w bardzo wąskim – konkretnie dookreślonym zakresie. Nasze szkolenia wzbudzają emocje, wyzwalają kreatywność i wzmacniają umiejętności przywódcze. To szkolenia wyjątkowe, dla wyjątkowego odbiorcy.

Dążymy do tego, abyś chciał identyfikować się z naszą firmą – to priorytet naszego zarządzania przez cele i… nieco inny punkt widzenia jednocześnie.

Data:
  • 8 sierpnia 2011