Szkolenia motywowanie

Szkolenia motywowanie jako termin, to w firmie o profilu szkoleniowym nie do końca precyzyjne określenie. Mimo, iż zatem sformułowania szkolenia motywowanie używamy nadzwyczaj często (wszak jesteśmy w części agencją mówców motywacyjnych), to ma ono dwa generalne znaczenia. Szkolenia motywowanie, to więc szkolenia motywacyjne w ramach których nasi inspirujący mówcy przedstawiają uczestnikom swój - adekwatnie wcześniej dobrany - przekaz motywacyjny. Ale szkolenia motywowanie to także szkolenia dla managerów i kadry kierowniczej, których głównym założeniem, jest przekazanie wiedzy o mechanizmach motywacji, która docelowo służyć ma i projektowaniu programów wspierających pracowników i optymalizacji pracy zespołowej.

Frazy szkolenia motywowanie używamy wprawdzie naprzemiennie, aczkolwiek jej bardziej trafną definicją jest dla nas wersja druga. Dla potrzeb zatem niniejszego tekstu, przyjęliśmy że pod pojęciem szkolenia motywowanie, rozumiemy tu zarządzanie zasobami ludzkimi. Tak rozumiane szkolenia motywowanie są zatem odpowiedzią na często zadawane przez naszych Klientów pytanie: w jaki sposób motywować swoich pracowników?

Realizując od ponad 10 lat rozmaite spotkania i warsztaty motywacyjne, a także wykłady znanych sportowców, managerów, trenerów mentalnych, coachów, psychologów… o motywacji wiemy naprawdę wiele. Szkolenia motywowanie, to w naszej agencji mówców wiele rozmaitych programów, opartych w dużej mierze na praktyce i rzeczywistych doświadczeniach naszych ekspertów.

Dziś Klienci świadomie pytają nas nie czy, ale jak inwestować w motywowanie pracowników i całych swoich zespołów. A to, jeszcze 10 lat temu nie było zupełną oczywistością. Dziś rotacja pracowników jest nieporównywalnie większa niż jeszcze kilka lat temu i dla wielu firm jest to rzeczywista trudność. Kompletnie znaczenia nie ma tu branża, mniejsze znaczenie ma charakter pracy i zarobki, ale z naszego doświadczenia wynika, że przede wszystkim dziś ludzie odchodzą… z powodu ludzi. Powszechnym jest twierdzenie, że ludzie mogą minimalizować zapał innych. Na równi jednak z tą tezą, my podkreślamy, że to ludzie mogą również dawać innym energię i siłę do działania! Mając zatem jako narzędzia rozmaite systemy premiowe, stosowanie finansowych nagród i kar, tworzenie ścieżek kariery, dbałość o atmosferę, zwiększanie lojalności, wsparcie równowagi pomiędzy między karierą zawodową a życiem prywatnym, zdecydowanie stawiamy na motywatory pozapłacowe – na budowanie relacji. Za tym wyborem, przemawia przede wszystkim skuteczność. Efekty tych działań na końcu zawsze weryfikują wskaźniki - wydajności, efektywności, produktywności… To oczywiście ogólny trend, jednak jest on wyraźnie zauważalny w programie szkoleń z zakresu motywowania, które organizujemy. Szkolenia motywowanie, to u nas szkolenia nastawione przede wszystkim na tworzenie środowiska sprzyjającego budowaniu trwałych relacji i atmosfery sprzyjającej kreatywności. Szkolenia motywowanie konstruujemy w oparciu o tezę, że funkcjonowanie pracownika w zespole bardzo rzadko będzie skuteczne w oparciu jedynie o motywowanie finansowe. Doświadczenie naszych ekspertów, jednoznacznie wskazuje jak duża w procesie motywowania jest waga czynnika mentalnego.

Szkolenia motywowanie, to u nas najlepsi eksperci i najbardziej znani mówcy w Polsce. Szkolenia motywowanie będące kompilacją zróżnicowanych przemyśleń, mogą dla Twojego zespołu poprowadzić między innymi: Jerzy Engel, Czesław Lang, Karol Okrasa, Paweł Habrat, Grzegorz Więcław, Katarzyna Selwant, Iwona Guzowska, Michał Kościuszko. Każdy z wymienionych prelegentów, przekazuje swoje własne wartości i wskazówki z zakresu motywacji, sprawiając że każde szkolenie motywowanie jest niepodrabialne i niepowtarzalne w zakresie treści i merytoryki.

Chcesz poznać narzędzia motywowania stosowane przez najlepszych na świecie? Jesteś gotowy by podjąć kolejne wysiłki w walce o Twój zespół? Jeśli tak, nasze szkolenia motywowanie są właśnie dla Ciebie!

Data:
  • 22 lipca 2022