Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to termin, którym jako agencja mówców posługujemy się bardzo często. Profil naszej oferty edukacyjnej sprawił, że motywowanie pracowników - jako ważny aspekt zarządzania firmą i/lub zespołem - po części stało się naszą specjalizacją. Wyposażeni zatem w wiedzę z zakresu mechanizmów motywacji (wspartą kilkunastoletnim doświadczeniem i wyjątkowym know-how naszych mówców, z których wielu wydało własne książki o tej tematyce), motywowanie pracowników stale koncentrujemy wokół różnego typu programów wspierających kadrę pracowniczą - reprezentującą wszystkie poziomy organizacji. Tak budujemy nasze szkolenia przywództwo, szkolenia zarządzanie zespołem i szkolenia zarządzanie firmą.

Chcąc dowiedzieć się co motywuje pracowników, przede wszystkim musimy zadać sobie trud by spróbować tę wiedze pozyskać, by jak najlepiej poznać ludzi których mamy wokół siebie. Rozpoczynamy zatem od umiejętności słuchania. To kompetencja absolutnie kluczowa, choć często niedoceniana i pomijana. Motywowanie pracowników nie będzie efektywne, gdy nie będziemy potrafili mądrze przetworzyć i nadać znaczenia wnioskom z naszych rozmów. Tak indywidualnych jak i zespołowych. Wszyscy różnimy się od siebie, każdy pracownik jest inny, w związku z czym każdego cechują inne motywatory. Niewystarczające umotywowanie pracowników do działania (bądź w skrajnych przypadkach zupełny jego brak), zawsze ma jakąś przyczynę. Tylko skrupulatna analiza przyczyn, pozwala w kolejnym etapie wyciągnąć właściwe wnioski. By finalnie móc z sukcesem realizować cele - marketingowe, wynikowe, sprzedażowe, wizerunkowe…

Motywowanie pracowników, skuteczne przywództwo, efektywne zarządzanie - to tematy których zgłębianiem profesjonalnie zajmujemy się już kilkanaście lat. Realizując szkolenia interpersonalne, mowy motywacyjne, wykłady power speech i rozmaite inspirujące spotkania, uczestnikom przekazujemy nie tylko praktyczną wiedzę, ale także pomysłowe narzędzia, które docelowo ułatwiają dalsze motywowanie pracowników. Od kilku lat, trendem wyraźnie zauważalnym jest profilowanie nagród pod kątem indywidualnych oczekiwań pracowniczych. To niezwykle ważna z punktu widzenia pracownika, zmiana podejścia. Ten kierunek działań sprawia, że motywowanie pracowników, jest dziś przez nich zupełnie inaczej odbierane. Wielu naszych Klientów, tym mechanizmem dystansuje zdecydowanie swoją konkurencję – to szczególnie ważne w dobie dzisiejszego rynku pracownika.

Motywowanie pracowników, inspirowanie zespołów, wywieranie pozytywnego wypływu na otoczenie, to akcje mogące przybierać wiele form. Realizując szkolenia interpersonalne w tym zakresie, dążymy do tego, abyś w towarzystwie naszych ekspertów i mówców motywacyjnych odnalazł właściwą dla siebie ścieżkę przywództwa.

Data:
  • 24 marca 2023