Szkolenie motywacyjne online

Szkolenie motywacyjne online. Czym tak naprawdę różni się od szkolenia motywacyjnego realizowanego w formule tradycyjnej – stacjonarnej?

Różnice postaramy się wskazać na przykładzie szkolenia motywacyjnego online prowadzonego przez Iwonę Guzowską, które to kilka dni temu mieliśmy przyjemność realizować dla pracowników największej polskiej platformy sprzedaży internetowej. Po kolei więc. Krótkie punktowe resume.

A) Planowanie. Bez większych różnic. Wspólne dyskusje i telekonferencje, kierunkujemy najpierw na stworzenie spójności dla wizji i celu szkolenia motywacyjnego, następnie na doprecyzowanie zakresu tematycznego i wszystkich detali merytorycznych. Identyfikujemy kluczowe naszym zdaniem aspekty, które mogą mieć znaczący wpływ na realizację całego szkolenia. Ustalamy zadania priorytetowe, wyznaczamy deadline dla zamykania poszczególnych etapów.

B) Technikalia. Z uwagi na to, iż forma szkolenia motywacyjnego zmienia się ze stacjonarnej na zdalną, kwestie techniczno-organizacyjne są elementem niezwykle tu istotnym. W dużej mierze to od drobiazgowej koordynacji wszystkich działań, zależy powodzenie całego pomysłu. Kluczem jest tu już nie tylko sama wartość merytoryczna szkolenia, ale przede wszystkim właściwe przełożenie jej na środowisko pracy zdalnej.

C) Przebieg. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych szkoleń motywacyjnych, najważniejszymi elementami składowymi całości, są tu: power speech, prelekcja motywacyjna połączona z prezentacją materiałów dodatkowych, elementy warsztatu zaimplementowane pod zdalny charakter spotkania, sesja Q&A.

D) Uważność. Jesteśmy przekonani, że najlepszą dla nas reklamą, jest jakość naszej codziennej pracy. Usprawniamy więc każdy etap, analizujemy każdy szczegół. Gdy dostrzegamy potencjał zmian - podejmujemy inicjatywy doskonalące.

E) Podsumowanie. Podczas spotkania zamykającego, podkreślamy, że efekt końcowy nie jest dziełem przypadku, a profesjonalnej, skoncentrowanej na celu i odpowiednio skoordynowanej współpracy wielu zaangażowanych pracowników. Obok czynnika ludzkiego, zawsze stawiamy wykrzyknik

Szkolenia motywacyjne, wykłady typu power speech, warsztaty team building, prowadzone przez Iwonę Guzowską - w formie online i stacjonarnej:

Data:
  • 12 sierpnia 2020