Szkolenia zarządzanie przez cele

Delegowanie zadań

Charakterystyka szkoleń

OFERTA ARCHIWALNA

Jacek Lusiński prowadzi dla nas między innymi, zorientowane na efektywność, szkolenia – zarządzanie przez cele, oraz, zorientowane na komunikatywność, szkolenia – delegowanie zadań. Jego pragmatyczne – oparte na wiedzy unikatowej – podejście, zapewnia możliwość spojrzenia na organizację współpracy z podległym zespołem, z innej nieco niż dotychczas perspektywy. Podział ról i obowiązków wraz z delegowaniem zadań to proces powszedni, którego zwyczajowo – z punktu widzenia firmy – nie traktuje się jako kluczowego. Szkolenia prowadzone przez Jacka Lusińskiego inspirują do doskonalenia w tym zakresie, eksponując jednocześnie wiele zalet codziennego, szczegółowego definiowania odpowiedzialności, precyzowania zobowiązań i uściślania zależności.

Szkolenia - delegowanie zadań

Dziś – chcąc w trybie ciągłym zwiększać i wydajność i efektywność pracowników – formowanie spójnej strategii firmy konfigurujemy w oparciu o rzeczywiste możliwości wsparcia organizacyjno-mentalnego.

Okolicznościowa analiza obecnego poziomu realnego wsparcia pracowników różnych szczebli, wiąże się zazwyczaj z koniecznością przewartościowania ich aktualnej listy priorytetowych obowiązków i zadań. To pierwsze zmiany, za pomocą których rekomendować chcemy fuzję nadrzędnych strategicznych celów firmy, z celami rozwojowymi pracowników. Szkolenia prowadzone przez Jacka Lusińskiego to zatem przede wszystkim koncentracja na realizacji celu, wraz z drobiazgową analizą wszelkich współzależności powiązanych z czynnikiem ludzkim.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jacek Lusiński.
 • główne czynniki warunkujące skuteczność systemu zarządzania przez cele
 • schemat formułowania celów a wykorzystanie cennego doświadczenia pracowników
 • definiowanie potrzeb zespołu i pracowników a współpraca wewnątrzorganizacyjna
 • podnoszenie kwalifikacji kluczowych pracowników jako element optymalizacji technik zarządzania przez cele
 • przejrzystość oczekiwań wobec wszystkich pracowników a dobre praktyki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • praktyka delegowania zadań i jej wpływ na efektywność pracy wszystkich członków zespołu
 • wspólne uzgadnianie celów poprzedzone dyskusją wewnątrzzespołową a podejmowanie ostatecznych decyzji
 • delegowanie zadań celowo kierunkowane pod kątem doskonalenia samodzielności
 • wsparcie w rozwiązywaniu najtrudniejszych zadań a zasadnicze błędy w definiowaniu odpowiedzialności
 • delegowanie zadań i sprawowanie bieżącej kontroli nad poszczególnymi etapami wykonywania obowiązków
 • mierzalność zadań a jej przełożenie na satysfakcję po osiągnięciu zakładanego celu
 • delegowane zadania dookreślone w czasie – obciążenia mentalne związane z pracą pod presją
 • kluczowe powiązania pomiędzy podstawowymi mechanizmami firmy a zarządzanie przez cele
 • porażka jako wynik nieodpowiednio dobranych, nierealnych, lub nazbyt ambitnych, celów
 • przedwczesna rezygnacja z obranej wcześniej strategii a konsekwencja i wytrwałość

Cel szkoleń

Podział obowiązków, przekazywanie uprawnień, wyznaczanie odpowiedzialności, delegowanie zadań - szkolenia prowadzone przez reżysera filmowego Jacka Lusińskiego, to wzorcowe przykłady angażowania współpracowników i doskonalenia samodzielności, ukierunkowane na zadaniową realizację, wcześniej wyznaczonego wspólnie dla wszystkich, celu. To również niekonwencjonalne spotkania motywacyjne.

Metodologia szkoleń

…dookreślanie obowiązków – szkolenia delegowanie zadań, konstruowanie zakresów odpowiedzialności …

Sylwetka wykładowcy

Jacek Lusiński – reżyser, scenarzysta. Członek stowarzyszenia filmowców polskich. Twórca jednej z najbardziej interesujących polskich produkcji fabularnych ostatnich lat - „Carte Blanche”. Autor książki o tym samym tytule. Produkcję tworzonych przez Jacka Lusińskiego filmów, zarówno fabularnych jak i dokumentalnych, wspiera między innymi Telewizja Polsat, TVN, Canal+, Orange, a także Discovery World.

Proponowane tytuły szkoleń