Entourage

Mimo iż w zgodnej opinii większości naszych Klientów, strona internetowa naszej agencji mówców jest ponadprzeciętnie funkcjonalna, czynimy starania by - mimo bardzo dużej ilości treści - była też możliwie jak najbardziej przejrzysta. A że nie lekceważymy nigdy detali i pojedynczych szczegółów, wakacje uczyniliśmy czasem porządkowania merytoryki. Wychodzimy z założenia, że strona musi nadążać za naszą ofertą – powinna więc być nieszablonowa, powinna nieco wymykać się standardowym ramom, ale powinna też zwracać uwagę i być impulsem do działania. Udoskonalamy zatem internetowy entourage tak, by nieustannie był odpowiedni do rangi oferowanych przez nas szkoleń, wykładów, prelekcji i wystąpień dla firm!

Dzielimy więc tematycznie szkolenia miękkie, do odpowiednich zakładek przyporządkowujemy szkolenia interpersonalne, kategoryzujemy szkolenia - rozwój osobisty / efektywność osobista. Wyodrębniamy z oferty szkolenia dla managerów, szkolenia kadry kierowniczej, szkolenia kadry zarządzającej i szkolenia przywództwo. Grupujemy certyfikowany trening mentalny i szkolenia integracyjne. Warsztaty motywacyjne zestawiamy obok wykładów motywacyjnych i inspirujących wystąpień power speech. Mówców motywacyjnych i mówczynie motywacyjne, scalamy wokół tematyki przewodniej dla ich wystąpień. Archiwizujemy nieaktualne już wątki szkoleniowe.

Wiemy jak często lepsze bywa wrogiem dobrego i jak trudna jest praca na „żywym organizmie”. Mamy jednak nadzieję, że w tym przypadku nie dotknie nas klątwa drobnych poprawek.

Data:
  • 1 września 2022