SZKOLENIA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Charakterystyka szkoleń
Tomasz Michniewicz prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu szeroko pojętych relacji interpersonalnych. Szkolenia – współpraca w zespole, kierowanie grupą, administrowanie personelem, już w standardzie, oferujemy również w formie zaawansowanych treningów managerskich. Dziś – przy niezwykle wysokiej już intensywności pracy – jeszcze cenniejszą umiejętnością, staje się sprawna koordynacja działań zespołu. By wspólny interes był dla wszystkich celem zdecydowanie nadrzędnym istotne jest nakreślenie czytelnych i zrozumiałych zasad, a codzienną współpracę cechować powinno oparte na integracji, niezakłóconej komunikacji, szacunku oraz zaufaniu, doskonałe przygotowanie merytoryczne. Podczas naszych szkoleń o szeroko pojętej tematyce interpersonalnej, koncentrujemy się na doskonaleniu praktycznych umiejętności efektywnej współpracy w zespole, wykorzystując ku temu bogaty i nadzwyczaj fascynujący bagaż doświadczeń Tomasza Michniewicza.
Program szkoleń
Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Tomasz Michniewicz.
 • współpraca w zespole a umiejętność kreowania spójnych wizji i celów
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych jako jeden z elementów analizy stereotypowych zachowań
 • dialog międzyludzki jako narzędzie do kształtowania relacji opartych na wsparciu i zrozumieniu
 • współodpowiedzialność za wynik i wzajemne motywowanie a synergia pomiędzy celami zespołowymi i indywidualnymi
 • wyznaczanie ról dla członków zespołu jako element doskonalenia samodzielności
 • zarządzanie zasobami a zaangażowanie i kreatywność w sytuacjach trudnych
 • typy i profile osobowości w kontekście eliminowania/minimalizowania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych
 • wewnętrzne szkolenia z zakresu współpracy w zespole jako aspekt uwzględniany podczas tworzenia struktury zespołu
 • czasowo dookreślona współpraca w zespole – realizacja zadań o charakterze projektowym
 • detale kształtujące przynależność i ich bezpośredni wpływ na budowanie tożsamości zespołu
 • poczucie sensu wykonywanych zadań a komunikowane regularnie rezultaty pracy indywidualnej i zespołowej
 • pułapki podejmowania wspólnych i otwartych decyzji w zespole
 • odpowiednie warunki pracy – spójność grupy a budowanie zespołu
 • postrzeganie współpracowników jako ludzi wspólnie pracujących na pozycję firmy na rynku
 • zespołowość w kontekście łączenia obszarów na co dzień ze sobą niepowiązanych
Cel szkoleń
Wyjątkowe doświadczenie Tomasza Michniewicza gwarantuje, iż wiedza zdobyta na organizowanych przez nas szkoleniach jest jedyną w swoim rodzaju, a już sam udział z kolei, na długo pozostaje w pamięci wszystkich uczestników. Szkolenia i wykłady prowadzone przez Tomasza Michniewicza to kształtowanie solidnych fundamentów współpracy zespołowej, opartych na zaufaniu, uczciwości i lojalności.
Metodologia szkoleń

…szkolenia współpraca w zespole, praca w grupie, synergia wewnątrzorganizacyjna – w pełni autorskie projekty edukacyjne…

Sylwetka wykładowcy

Tomasz Michniewicz – backpacker, reportażysta, podróżnik, dziennikarz radia ZET. Od zawsze zaangażowany w wyprawy ekstremalne. Pracował z najsłynniejszą na świecie grupą poszukiwaczy skarbów – Mel Fisher Treasures. Był jedynym Polakiem, który dostał się do obozu nepalskich maoistów. Tworzył reportaż z więzienia San Quentin w Kalifornii. Autor czterech bestsellerowych książek.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Płaszczyzna (nie)porozumienia. Tomasz Michniewicz o czynniku ludzkim jako kluczowym determinancie sukcesu.
 • Świat relacji interpersonalnych. Tomasz Michniewicz redefiniuje zwyczajową metodykę nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich.
 • Tomasza Michniewicza wskazówki w temacie racjonalnego i oszczędnego zarządzania budżetem oraz zasobami.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.