SZKOLENIA MIĘKKIE / TRENINGI MOTYWACYJNE

Charakterystyka szkoleń

Rafał Wilk prowadzi dla nas między innymi wszelkiego typu szkolenia motywujące. Zazwyczaj są to szkolenia miękkie i treningi personalne z zakresu rozwoju osobistego. W zależności od charakteru grupy docelowej, tematyka warsztatów najczęściej dotyczy doskonalenia kluczowych kompetencji miękkich, służących między innymi wzmacnianiu pewności siebie i postawy proaktywnej, konsekwencji w działaniu, czy także samodzielności.


Dziś, samoświadomość emocjonalna ma wpływ nie tylko na dobre samopoczucie, ale przede wszystkim pozwala podejmować decyzje, które w ostatecznym rozrachunku okazują się skuteczniejsze, a budują jednocześnie strefę porozumienia z otoczeniem. Tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości to inwestycja zmniejszająca ilość potencjalnych konfliktów w zespole. Szkolenia Rafała Wilka to zbiór zdecydowanie prawdziwych i – unikatowych zarazem – wskazówek, przekonujących iż w kwestia inteligencji emocjonalnej traktowana powinna być jako umiejętność, którą w pełni można rozwijać za pomocą zmiany sposobu myślenia, operatywnego podejścia do sytuacji trudnych, oraz automotywacji.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Rafał Wilk.
 • umiejętności miękkie a zdolność efektywnego formułowania celów nadrzędnych
 • kompetencje miękkie i ich coraz większa waga w rozwoju personalnym
 • nastawienie na „tak” jako prawdziwy test charakteru
 • cele krótko i długoterminowe a wskazówki dotyczące zasad podziału czasu
 • motywacja pozafinansowa a przeszkody ograniczające własną radość i satysfakcję
 • konfrontacja negatywnych przekonań wewnętrznych z czynnikami mobilizującymi do działania
 • umiejętności zawodowe i umiejętności miękkie – balans zarządzania własną karierą
 • automotywacja i samoocena w procesie umacniania pewności siebie
 • opracowywanie indywidulanego planu działania jako element zarządzania zaangażowaniem
 • świadoma ocena sukcesów i porażek – indywidualna analiza widziana z perspektywy czasu
 • sport najprostszą analogią do biznesu – fair play wśród profesjonalistów
 • ułatwiająca rozpoczęcie działań, analiza priorytetów
 • akceptacja siebie w kontekście rozwoju kompetencji miękkich – monitoring predyspozycji osobistych
 • samodyscyplina na samodzielnym stanowisku
 • koordynowana autopromocja jako wyzwanie dla pracownika o niskiej samoocenie

Cel szkoleń

Niezwykłe, życiowe doświadczenie Rafała Wilka sprawia, że wszelkie prowadzone przez niego szkolenia miękkie i wystąpienia motywacyjne, są spotkaniami o ogromnej – ekstremalnej nawet czasem- wartości emocjonalnej. Prelekcje, wykłady i szkolenia miękkie prowadzone przez Rafała Wilka, to naturalny impuls do działania, zachęcający do ciągłego rozwoju osobowego. Jako mówca motywacyjny Rafał Wilk gwarantuje – niespotykaną wręcz – autentyczność własnych przemyśleń.

Metodologia szkoleń

…szkolenia miękkie konstruowane w oparciu o charakterystykę i branżowość klienta…

Sylwetka wykładowcy

Rafał Wilk – były żużlowiec, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w kolarstwie szosowym – handbike’u. Od czasu wypadku podczas meczu żużlowego w 2006, porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Wrócił jednak do profesjonalnego uprawiania sportu, do tej pory zdobywając dla Polski aż cztery medale igrzysk paraolimpijskich. Żelazna konsekwencja, optymizm i pasja to cechy które zdecydowanie wyróżniają Rafała.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Rafała Wilka trudna droga do sukcesu. Trening motywacyjno-mobilizująco-inspirujący.
 • Niepowodzenie czyli… wiatr w żagle. Rafał Wilk o hartowaniu osobowości w konfrontacji z przeciwnościami losu.
 • Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. Rafała Wilka remedium na stres i zachowanie dystansu do zaistniałych okoliczności.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.