SZKOLENIA KOMUNIKACJA / PEWNOŚĆ SIEBIE

Charakterystyka szkoleń

Marta Sziłajtis-Obiegło prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej. Szkolenia – komunikacja, to z reguły szkolenia wewnętrzne, z unikalnym – ściśle dostosowanym dla zamkniętej grupy – programem. Jednym z najbardziej uniwersalnych modułów jest tu szeroko analizowana tematyka wpływu i przełożenia komunikacji bezpośredniej ( i wewnętrznej i zewnętrznej), na kształtowanie odpowiedzialnych relacji międzyludzkich.


Dziś stopień skomplikowania zależności biznesowych, sprawia iż proces skutecznej komunikacji staje się niejednokrotnie fundamentem, od którego w dużej mierze zależy powodzenie wszelakich projektów biznesowych. Budowanie i utrzymywanie relacji z siecią partnerów biznesowych to natomiast wyjątkowo cenny kapitał. Wszelkie szkolenia Marty Sziłajtis-Obiegło to bazujące na niepowtarzalnym doświadczeniu, inspirujące kompozycje unikalnych podpowiedzi i sugestii, dzięki którym uczestnicy mogą z innej – szerszej – perspektywy spojrzeć na zarządzanie relacjami interpersonalnymi, a także na szeroko pojęty rozwój efektywności własnej.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Marta Sziłajtis-Obiegło.
 • dyplomacja w komunikacji jako element rozwoju efektywności osobistej
 • aktywne słuchanie elementem angażowania do dialogu wszystkich rozmówców
 • dostosowywanie przekazu komunikacyjnego adekwatnego do okoliczności i charakteru współrozmówcy
 • niedopracowany system obiegu informacji jako podstawowa przyczyna problemów komunikacji wewnętrznej
 • odpowiedzialne sposoby wyrażania siebie a odwaga w działaniu
 • związek optymistycznego podejścia ze zdeterminowaniem do osiągnięcia wyznaczonego celu
 • obiektywna argumentacja i kontrargumentacja w sytuacjach kryzysowych
 • przeciwności losu umacniające wiarę we własne możliwości
 • racjonalne spożytkowanie potencjału zupełnie różnych charakterologicznie osobowości
 • samodzielność a lęk przed podejmowaniem decyzji – umacnianie pewności siebie
 • wykorzystująca wyobraźnię, interakcja emocji z działaniem
 • umiejętność skutecznej komunikacji jako wyznacznik wysokich kwalifikacji interpersonalnych
 • misja firmy a Twój pozytywny wkład w rozwój – nie tylko biznesowego – otoczenia
 • komunikacja w kontekście segmentacji odbiorców – kultura kształtująca wizerunek firmy
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w świecie pełnym rozproszeń i okoliczności dekoncentrujących

Cel szkoleń

Wyjątkowe doświadczenie Marty Sziłajtis-Obiegło gwarantuje, iż wiedza zdobyta na organizowanych przez nas szkoleniach jest jedyną w swoim rodzaju, a już sam udział z kolei, na długo pozostaje w pamięci wszystkich uczestników. Szkolenia, wykłady i prelekcje prowadzone przez Martę Sziłajtis-Obiegło to budowanie pozytywnego nastawienia i wiary we własne umiejętności, mające na celu pełniejsze wykorzystanie swojego osobistego potencjału.

Metodologia szkoleń

…drobiazgowo planowane warsztaty doskonalące – szkolenia komunikacja wewnętrzna, komunikacja społeczna…

Sylwetka wykładowcy

Marta Sziłajtis-Obiegło – podróżniczka. Najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła całą kulę ziemską. Za ten samotny rejs otrzymała nagrodę Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa Akademii Morskiej w Szczecinie. Z powodzeniem łączy podróże ze wspieraniem akcji i inicjatyw społeczno-edukacyjnych. Pełni między innymi funkcję ambasadora inicjatywy Unii Europejskiej „Youth on the move”.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Inność, oryginalność i zainteresowanie odmiennością oczyma Marty Sziłajtis-Obiegło. Wpływ kontrastów na relacje międzyludzkie.
 • Grać aby wygrać. Marta Sziłajtis-Obiegło o tym jak uzyskać korzyści z różnic i przeciwności losu.
 • Marta Sziłatis-Obiegło o radzeniu sobie z wyzwaniami, przekształcaniu słabości w mocne strony, oraz umacnianiu pewności siebie.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.