Szkolenia poprawność językowa

Charakterystyka szkoleń

Jan Grzenia prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu współczesnych polskich standardów językowych i ciągle niedocenianego wpływu poprawności językowej, na budowanie autorytetu i pozytywnego wizerunku. Szkolenia kształtujące świadomość językową – w zależności od dookreślonych potrzeb – adresowane są dla kadry zarządczej i managerskiej, jak również dla pozostałych pracowników niższych szczebli.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jan Grzenia.
 • językowe savoir-vivre nowoczesnej kadry zarządzającej
 • język biznesu – słownictwo i frazeologia w pracy managera
 • wystąpienia publiczne a prezentacje biznesowe w praktyce
 • język internetowy elementem budowania wizerunku – komunikacja nowoczesna
 • gramatyka i stylistyka w korespondencji zewnętrznej
 • współczesna polszczyzna – doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • rola autoprezentacji a różne formy wypowiedzi
 • zarządzanie korespondencją e-mailową i oficjalnymi dokumentami firmowymi
 • różnicowanie zwrotów grzecznościowych
 • okazje specjalne – etykieta językowa w sytuacjach niecodziennych

Cel szkoleń

Wykłady, prelekcje biznesowe i szkolenia prowadzone przez Jana Grzenię to przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie poprawności językowej, w kontekście kształtowania kultury osobistej i tym samym okazywania szacunku dla współpracowników, kontrahentów, klientów i innych partnerów biznesowych.

Metodologia szkoleń

…poprawność i etykieta językowa – eksperckie szkolenia doskonalące…

Sylwetka wykładowcy

Jan Grzenia – doktor nauk humanistycznych. Ceniony językoznawca i leksykograf. Członek Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. Współpracuje z Poradnią Językową PWN. Autor wielu pozycji książkowych, w tym również wydawnictw słownikowych. O kulturze języka polskiego jest w stanie opowiadać całymi godzinami.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Językowe czynniki warunkujące atrakcyjność wypowiedzi. Jan Grzenia o wzbudzającym zainteresowanie formowaniu treści.
 • Jan Grzenia podpowiada. Warsztaty poprawności i etykiety językowej.
 • Korespondencja tradycyjna a nowoczesna. Jan Grzenia o języku internetowym (e-mail, www, blog), oficjalnym, potocznym i specjalistycznym.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.