Szkolenia-znani wykładowcy

Artur Partyka

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wysoko, wyżej, najwyżej. Trening motywacyjny Artura Partyki
 2. Gdy celem jest sukces. Artur Partyka namawia do wytrwałości, konsekwencji i systematyczności w biznesie.
 3. Artura Partyki wędrówka w głąb umysłu zwycięzcy i zwyciężonego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Krzysztof Skiba

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Krzysztof Skiba uczy kreatywnej i nieszablonowej autopromocji.
 2. Artystyczny happening w biznesie. Skuteczna promocja firmy/produktu/usługi według Krzysztofa Skiby.
 3. Alfabet emocji. Krzysztofa Skiby głos w temacie inteligencji emocjonalnej.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Władysław Jerzy Engel

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Biznes na tak. Jerzy Engel o zarządzaniu i kształtowaniu kultury sukcesu.
 2. By myśląc „nie”, nie mówić „tak”. Jerzy Engel o presji, wsparciu i motywacji.
 3. 2:1. Dwa punkty widzenia, jeden zespół. Jerzy Engel konsoliduje wspólnym celem.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Sylwia Gruchała

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Tworzenie siebie na potrzeby sytuacji. Sylwia Gruchała o budowaniu zaufania do swoich umiejętności.
 2. Zanim będzie lepiej – w oczekiwaniu na spektakularne efekty. Trening uważności Sylwia Gruchała
 3. Tam, gdzie nie kończy się rywalizacja. Sylwia Gruchała o przeciwdziałaniu frustracji przy pracy z porażką.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Iwona Guzowska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Motywacyjny power speech Iwony Guzowskiej.
 2. Samo wejście na ring nie czyni Cię zwycięzcą. Iwona Guzowska w połowie drogi między presją a stresem.
 3. Amplituda uczuć i odczuć. Iwona Guzowska o tajemnicach silnych osobowości.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Dariusz Dziekanowski

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Miejsce lidera może się zmieniać. Pozycja nie. Dariusz Dziekanowski. Leadership.
 2. Wybitny Reprezentant… Dariusz Dziekanowski o luksusie bycia częścią Marki i Zespołu.
 3. Wszystko co na pozór wątpliwe… niewątpliwie stwarza możliwości. Power speech Dariusza Dziekanowskiego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Magdalena Zimny-Louis

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Kobieca twarz przywództwa. Warsztaty zarządzania Magdaleny Zimny-Louis.
 2. Razem czy wspólnie? Magdalena Zimny-Louis – inspirując – angażuje do współpracy, zatrzymuje najlepszych, pozyskuje kontrahentów i sponsorów.
 3. Tekst testowy vs Test tekstowy, czyli o intrygujących treści tworzeniu. Biznesowy creative writing Magdaleny Zimny-Louis.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Marta Sziłajtis-Obiegło

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Inność, oryginalność i zainteresowanie odmiennością oczyma Marty Sziłajtis-Obiegło. Wpływ kontrastów na relacje międzyludzkie.
 2. Grać aby wygrać. Marta Sziłajtis-Obiegło o tym jak uzyskać korzyści z różnic i przeciwności losu.
 3. Marta Sziłatis-Obiegło o radzeniu sobie z wyzwaniami, przekształcaniu słabości w mocne strony, oraz umacnianiu pewności siebie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Rafał Wilk

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Rafała Wilka trudna droga do sukcesu. Trening motywacyjno-mobilizująco-inspirujący.
 2. Niepowodzenie czyli… wiatr w żagle. Rafał Wilk o hartowaniu osobowości w konfrontacji z przeciwnościami losu.
 3. Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. Rafała Wilka remedium na stres i zachowanie dystansu do zaistniałych okoliczności.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Mieczysław Nowicki

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Współzawodnictwo sportowe a osobista skuteczność w otoczeniu biznesowym. Mieczysław Nowicki.
 2. Na czele peletonu. Mieczysława Nowickiego zespół na medal.
 3. Wszystko zaczyna się od samodyscypliny. Stopniowanie trudności według Mieczysława Nowickiego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Aleksandra Sarna

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Z psychologiem do klienta. Aleksandra Sarna o bardziej lub mniej typowych zachowaniach konsumenckich.
 2. Aleksandra Sarna o konfliktach pracowniczych, problemach personalnych i skutecznej tychże diagnozie w przedsiębiorstwie.
 3. Aleksandra Sarna instruuje i uczy psychologii twórczości. Warsztaty rozwoju personalnego.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jerzy Owsiak

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Jurek Owsiak motywuje. Metody aktywizacyjne w pracy z zespołem.
 2. Jurek Owsiak – przywództwo inspirujące.
 3. Niewidzialne wsparcie w biznesie. Jurek Owsiak o docenianiu wartości współpracowników oraz zarządzaniu obiektywnym i nieurażającym.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Anna Wojtacha

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Emocje, stres, brak wsparcia. Anna Wojtacha o radzeniu sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych.
 2. Istota współodpowiedzialności i zespołowości oczyma Anny Wojtacha.
 3. Korespondentka wojenna Anna Wojtacha redefiniuje pojęcia „efektywnego zarządzania czasem” oraz „sytuacji bez wyjścia” w biznesie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Anna Rogala

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Wszystko gra. Wszyscy grają. Anna Rogala o gamifikacji jako unikatowym źródle przewagi konkurencyjnej.
 2. Zaangażowanie wprost proporcjonalne do atrakcyjności zadania. Anna Rogala o zastosowaniu grywalizacji w biznesie.
 3. Mechanizmy gamifikacji w nieschematycznym procesie nagradzania. Anna Rogala o dostrzeganiu oraz docenianiu wysiłków i osiągnięć.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Paweł Loroch

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Pawła Lorocha podróże talerzem a optymizm absolutny, niezależny od umiejscowienia, otoczenia i warunków.
 2. Paweł Loroch o digitalizacji i strategii zarządzania wizerunkiem w przestrzeni medialnej.
 3. Paweł Loroch i życiowe projekty. Metody zapobiegania przyzwyczajeniom i rutynie.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Tomasz Michniewicz
 1. Płaszczyzna (nie)porozumienia. Tomasz Michniewicz o czynniku ludzkim jako kluczowym determinancie sukcesu.
 2. Świat relacji interpersonalnych. Tomasz Michniewicz redefiniuje zwyczajową metodykę nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich.
 3. Tomasza Michniewicza wskazówki w temacie racjonalnego i oszczędnego zarządzania budżetem oraz zasobami.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Dorota Raniszewska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Regularne odrzucanie reguł to również reguła. Dorota Raniszewska o rozwoju i przyszłościowym budowaniu siły wewnętrznej – warsztaty z wykorzystaniem The Coaching Game
 2. Okresowa ocena pracowników (czyt. codzienny test potencjału współpracy). Dorota Raniszewska o otwartych relacjach w firmie i autentyczności własnej.
 3. Tożsamość pokoleń według Doroty Raniszewskiej. Warsztaty zarządzania różnorodnością.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jan Grzenia

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Językowe czynniki warunkujące atrakcyjność wypowiedzi. Jan Grzenia o wzbudzającym zainteresowanie formowaniu treści.
 2. Jan Grzenia podpowiada. Warsztaty poprawności i etykiety językowej.
 3. Korespondencja tradycyjna a nowoczesna. Jan Grzenia o języku internetowym (e-mail, www, blog), oficjalnym, potocznym i specjalistycznym.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Monika Grochalska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Klient, kontrahent, konsument. Monika Grochalska o różnicach płciowych w kontekście biznesowych kontaktów międzyludzkich.
 2. Załoga, zespół, drużyna, grupa. Pod okiem Moniki Grochalskiej tworzymy uzupełniający się wzajemnie, skuteczny w działaniu „dream team”.
 3. Monika Grochalska o zróżnicowanym charakterze i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach zespołu pracowników, i tychże wykorzystaniu dla budowania przewagi konkurencyjnej.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Joanna Lamparska

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Joanny Lamparskiej poszukiwania skarbów. Jak pozyskać pożądane informacje, czyli o sterowaniu dyskusją i pozytywnych elementach celowej manipulacji komunikacyjnej.
 2. Sztuka nie znosi demokracji, czyli jak pozostać liderem w grupie indywidualistów – warsztaty Joanny Lamparskiej.
 3. Joanna Lamparska w skomplikowanej rzeczywistości – multiplanowanie i kwerenda w praktyce.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Klaudia Tolman

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Innowacyjność wynikiem kreatywności. Klaudia Tolman o skuteczności działań nieschematycznych.
 2. Osobliwa identyfikacja zamierzeń i intencji. Warsztaty myślenia wizualnego Klaudii Tolman.
 3. Klaudia Tolman o słowach i wyrazach w ryślunkach i obrazach. Niekonwencjonalna a zarazem naturalna forma komunikacji w biznesie – myślenie wizualne.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jacek Lusiński

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Sukces wyreżyserowany. Jacka Lusińskiego zarządzanie przez cele – aspekty praktyczne.
 2. Uzależnieni od niezależności. Jacek Lusiński dookreśla szczegółowo zakresy obowiązków i odpowiedzialności wszystkich członków zespołu.
 3. Jacek Lusiński – codzienność bez efektów specjalnych. Planowanie, delegowanie zadań, styl i organizacja pracy.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.
Jan Mela

Proponowane tytuły szkoleń:

 1. Nasz charakter kształtuje się na przestrzeni wielu… wydarzeń. Warsztaty motywacyjne Jana Meli
 2. By jutro nie żałować, że nasz czas był wczoraj. Jan Mela o atrybutach młodych zespołów.
 3. Nie jest oznaką słabości fakt, że pozwolimy sobie pomóc – współpraca vs współrywalizacja. Jan Mela.
 4. Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Obecność w naszym zespole szkoleniowym znanych sportowców i managerów sportowych, umożliwia nam tworzenie, autentycznie niepowtarzalnych projektów edukacyjnych, o charakterze motywacyjno-inspirującym. Obecność natomiast gwiazd świata filmu i muzyki, sprawia, iż każde szkolenie motywacyjne, przez nas organizowane, staje się jedną z najbardziej prestiżowych usług edukacyjno-rozwojowych, dostępnych na rynku. Nasz zespół to również goście specjalni, którzy swoją obecnością mogą uświetnić organizowane przez Ciebie ważne wydarzenia, imprezy oraz wszelkiego rodzaju eventy biznesowe czy spotkania motywacyjne. Tytuły szkoleń / wykładów / prelekcji / wystąpień, przyporządkowane dla poszczególnych wykładowców, są tylko wstępnymi propozycjami, które oferujemy. Poza tą, dookreśloną już tematyką bazową, nasi znani wykładowcy, prowadzą również szkolenia oparte w całości na Twoich sugestiach i pomysłach. Zwyczajowo, każde szkolenie zamknięte / wewnętrzne, poprzedzone jest analizą potrzeb / wymagań, na podstawie, której konstruowany jest szczegółowy zakres programowy, tak by każdy z projektów dedykowanych, był idealnie zgodny ze zdefiniowanymi celami, oraz by był ściśle dostosowany do profilu uczestników.

LOKALIZACJA SZKOLEŃ

Termin, miejsce i czas trwania, dla wszystkich projektów zawsze dookreślamy indywidualnie, w zależności od Twoich oczekiwań i charakteru całego wydarzenia. Działamy – rzecz jasna – na terenie całej Polski. Bywamy też w innych, europejskich krajach. Nasze wystąpienia motywacyjne organizowaliśmy już w większości najpopularniejszych polskich kurortów, ale także w miejscowościach bardzo małych, o których istnieniu dotąd nie wiedzieliśmy. Organizowaliśmy wykład motywacyjny na statku, przeprowadzaliśmy szkolenie motywacyjne w kopalni, zapraszaliśmy gości na spotkanie motywacyjne do jednego z najstarszych polskich zamków, power speech naszego wykładowcy towarzyszył imprezie promującej otwarcie nowego stadionu. Wszystko dlatego, że Twoim pomysłom daliśmy szansę.

Forma szkoleń

W większości przypadków charakter zajęć, które prowadzą nasi eksperci jest w pełni interaktywny i ma za zadanie angażować do czynnego udziału wszystkich uczestników. Nasza oferta to między innymi:

 • Spotkania ze znanymi i cenionymi Polakami
 • Otwarte szkolenia team building – ogólnodostępne, prowadzone przez popularnych i znanych sportowców, managerów, dziennikarzy, reżyserów, reporterów…
 • Zamknięte szkolenia managerskie – przygotowywane specjalnie, z programem konstruowanym w oparciu o Twoje dokładne potrzeby
 • Spektakularni mówcy motywacyjni z inspirującymi prelekcjami
 • Wykłady gwiazd świata sportu i mediów
 • Prezentacje i wystąpienia motywacyjne prowadzone przez sławnych podróżników
 • Sympozja tematyczne z udziałem gości specjalnych znanych z pierwszych stron gazet
 • Power speech komponowany by motywować, inspirować i aktywizować
 • Szkolenia motywacyjne, wiążące pracowników z firmą
 • Warsztaty i miękkie szkolenia wykorzystujące twórczo energię całej grupy uczestników
 • Znani sportowcy – wykłady motywacyjne i prezentacje ilustrowane osobliwym doświadczeniem prowadzących
 • Konferencje branżowe moderowane przez naszych znamienitych liderów
 • Spotkania motywacyjne z najlepszymi i najbardziej zarazem znanymi polskimi sportowcami
 • Kompleksowe szkolenia kadry kierowniczej i zarządzającej – długoterminowy cykl szkoleń i/lub warsztatów
 • Wykłady znanych osób zestawiane z prezentacjami multimedialnymi
 • Warsztaty eksperckie koordynowane przez naszych najbardziej prestiżowych wykładowców
 • Inspirujący mówcy z wykładami dedykowanymi dla różnych branż
 • Konsultacje wewnątrzorganizacyjne, w których uczestniczyć mogą znane osoby, które reprezentujemy
 • Szkolenia integracyjne i hobbistyczne, połączone z – wspólnym z naszymi uznanymi ekspertami – udziałem w imprezach sportowych i kulturalnych
 • Prelekcje motywacyjne prowadzone przez światowej sławy sportowców
 • Goście specjalni na imprezy integracyjne i wszelkiego typu szkolenia interpersonalne oraz spotkania motywacyjne

W przypadku szkoleń wyjazdowych, zawsze staramy się aby zarówno lokalizacja ośrodka szkoleniowego, jak i proponowane przez nas alternatywne możliwości spędzenia czasu wolnego na zawsze zapadły w pamięci naszych klientów. Stąd, niejednokrotnie, oferujemy Ci możliwość przeprowadzenia szkolenia motywacyjnego również poza granicami Polski, w ośrodkach, hotelach, oferujących profesjonalną animację czasu wolnego.

Nasze projekty szkoleniowe zawsze staramy się optymalnie dopasować i zróżnicować w zależności od potrzeb i możliwości zleceniodawcy, wiedząc, że dla ciągłego rozwoju Twojej firmy nie ma nic cenniejszego od profesjonalnie przygotowanej i wyszkolonej kadry pracowniczej.

Uczestnicy szkoleń

Adresatami szkoleń / wykładów / prelekcji / warsztatów, które prowadzą nasi eksperci, mogą być wszystkie osoby oczekujące udziału w nieszablonowym – rozwijającym kompetencje miękkie – projekcie. Całość jesteśmy w stanie skonstruować dla:

 • Dyrektorów zarządzających / Prezesów / Właścicieli
 • Managerów najwyższego i średniego szczebla
 • Kadry kierowniczej
 • Specjalistów
 • Liderów
 • Pracowników niższego szczebla