Szkolenia zarządzanie

wykłady motywacyjne

Charakterystyka szkoleń

Władysław Jerzy Engel prowadzi dla nas między innymi wykłady motywacyjne i szkolenia z zarządzania, kierowane dla managmentu wyższego i średniego szczebla. Szkolenia – zarządzanie firmą, budowa zespołów, przywództwo, to projekty wspierające rozwój kompetencji miękkich, zazwyczaj konstruowane w oparciu o zindywidualizowane strategie. Całość, programowo kierunkujemy pod konkretnie zdefiniowane już, obszary zarządzania, z których bezsprzecznie najpopularniejszymi, są szkolenia dotyczące zarządzania zespołem, oraz zasobami ludzkimi generalnie.

Dziś często wygrywamy detalami, które to, mają rzeczywisty wpływ na jakość zarządzania całej kadry managerskiej. Tak wystąpienia motywacyjne, jaki i szkolenia interpersonalne, które prowadzi Jerzy Engel - jeden z niekwestionowanych liderów naszego zespołu szkoleniowego - to przede wszystkim praktyka w obszarze miękkiego zarządzania, wykształcanie konsekwencji w działaniu, dookreślanie i wdrażanie wspólnej strategii, budowanie/umacnianie autorytetu, oraz tworzenie/modyfikowanie zasad współpracy w zespole wraz z definiowaniem roli w nim, poszczególnych jego członków. Tu, wyjściowym, a zarazem jednym z kluczowych aspektów, jest wartościowanie i analiza potencjału współpracowników – proces zasadniczo determinujący jakość później osiąganych wyników.

Szkolenia - zarządzanie zespołem

Tematyka wykorzystania potencjału drzemiącego w ludziach, jak i same szkolenia zarządzania zespołem, towarzyszą nam od lat. To problematyka, z którą jako firma o profilu edukacyjno-doradczym, spotykamy się w zasadzie od zawsze. Nasze szkolenia z zarządzania to wyróżniające się, wyjątkowe i unikalne zarazem, know-how Jerzego Engela. Zarządzanie zespołem to proces ciągły, wymagający zdecydowanie konsekwentnej polityki. Polityki stwarzającej wszystkim pracownikom przestrzeń, tak do kwalifikowanego rozwoju jak i najzwyklejszego uczenia się. Polityki przeciwdziałającej stagnacji zawodowej. Ale także – co równie ważne – polityki zapewniającej pracownikom margines do bezpiecznego popełniania błędów. Wszystkie szkolenia – zarządzanie zespołem, jak i szkolenia – zarządzanie firmą, opieramy na teorii wskazującej, jak ważne jest maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjału poszczególnych pracowników i podejmowanie decyzji w oparciu o specjalistyczną i drobiazgową wiedzę nie wybranych, lecz wszystkich członków zespołu. Sercem każdego, dobrze rokującego zespołu, zawsze są ludzie i ich wzajemne relacje interpersonalne. Relacje, przekładające się bezpośrednio na dążenie do tworzenia jednej scalonej drużyny, wyzwaniowo traktującej nowe zadania i wspólnie osiągającej znaczące sukcesy.

Szkolenia z zarządzania

Prelekcje biznesowe, szkolenia interpersonalne i wykład motywacyjny Jerzego Engela, to projekty niezwykłe, dostarczające wiedzy i emocji zdecydowanie niepowtarzalnych. Wszystkie te szkolenia – zarządzanie, motywowanie, mobilizowanie, aktywizowanie, selekcjonowanie, praca zespołowa – przygotowujemy w formie krótkich, kilkugodzinnych wykładów, uświetniających a zarazem uatrakcyjniających Państwa wszelkiego typu wydarzenia firmowe, lub w formie wieloaspektowych, nawet kilkudniowych projektów.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Jerzy Engel.

 • selekcja współpracowników, budowa zespołu, optymalizacja działań - zarządzanie kompleksowe o orientacji strategicznej
 • zarządzanie taktyczne i przywództwo sytuacyjne w okolicznościach stresu i presji
 • in company - szkolenia zarządzanie i motywowanie. Intensyfikacja procesu ciągłego doskonalenia
 • identyfikacja ról w zespole, w kontekście podziału obowiązków pomiędzy wszystkich członków zespołu
 • budowanie tożsamości organizacji a adekwatność stylu zarządzania firmą - zależność bezpośrednia
 • zarządzanie zespołem w kontekście skuteczności własnej managera
 • niekończący się cykl konsultacji, odpraw, dyskusji i formalnych spotkań – szkolenia zarządzanie firmą
 • polityka motywacyjna i jej związek z dobrymi praktykami organizacyjnymi
 • wystąpienia i wykłady motywacyjne lidera – inspirowanie zespołu
 • dookreślanie priorytetów okresowych i długoterminowych, poprzedzane szczegółową analizą konkurencji
 • zarządzanie szkoleniami wewnętrznymi – planowanie działań nadzorowanych przez przedstawicieli kadry kierowniczej
 • wystąpienia motywacyjne a bezpośrednia odpowiedzialność managera zarządzającego
 • reagowanie na bieżącą sytuację - wprowadzanie korekt na podstawie wiedzy, intuicji i przewidywania
 • czynniki motywujące zespół a strategie, których rywal nie jest w stanie skopiować
 • czy o realnym potencjale firmy świadczy rzeczywiście potencjał jej najsłabszego ogniwa?
 • koncepcje wykorzystania taktyk i idei sportowych w zarządzaniu firmą i zarządzaniu zespołem
 • ocena predyspozycji pracownika – rozmowy selekcyjne, szkolenia z zakresu tworzenia zespołu
 • nic nie demotywuje bardziej, niż robienie czegoś mało istotnego – wsparcie w codzienności
 • gwarancja ciągłości rozwoju kompetencji a planowanie długookresowej strategii doskonalenia i szkolenia – zarządzanie zespołem i motywowanie pozafinansowe
 • przeciążenie motywacyjne jako przykład działań niezharmonizowanych z indywidualnymi atrybutami pracown

Cel szkoleń

Szkolenia z zarządzania firmą, szkolenia z zarządzania zespołem, wystąpienia i wykłady motywacyjne prowadzone przez Jerzego Engela to świetny sposób na podnoszenie własnych umiejętności kierowniczych, oraz prezentacja rzeczywistych wyzwań, z którymi managerowie muszą mierzyć się na co dzień. To szkolenia biznesowe prowadzone przez trenera praktyka, który najlepsze zespoły w kraju i tworzył i doprowadzał do fantastycznych sukcesów. Całość tych doświadczeń gwarantuje ponadprzeciętną wartość merytoryczną wszelkich projektów szkoleniowych prowadzonych przez Jerzego Engela.

Metodologia szkoleń

…nieszablonowe szkolenia z zarządzania, wystąpienia i wykłady motywacyjne prowadzone przez znanych Polaków…

Sylwetka wykładowcy

Władysław Jerzy Engel - w przeszłości selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, oraz trener wielu drużyn klubowych - między innymi Legii Warszawa, Wisły Kraków, czy APOELU Nikozja. W 2002 roku awansował na Mistrzostwa Świata, rozgrywane w Korei i Japonii, co było jego największym w karierze sukcesem managerskim. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Wychowania fizycznego oraz Polskiej Akademii Nauk. Dziś - współpracując z najbardziej znanymi i cenionymi managerami piłkarskimi z całego świata - pozostaje edukatorem UEFA. Jest także wieloletnim ekspertem Telewizji Polskiej i Polsatu.

Proponowane tytuły szkoleń