Szkolenia zespołowość

Charakterystyka szkoleń

Monika Grochalska prowadzi dla nas między innymi szkolenia z zakresu uskuteczniania pracy zespołowej oraz kształtowania zgodnej – i funkcjonalnej zarazem – kultury organizacji. Zazwyczaj są to warsztaty i szkolenia zamknięte, z programem dookreślanym indywidualnie, w zależności o charakteru grupy docelowej, bądź wyznaczonego do osiągnięcia celu.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Monika Grochalska.
 • środowisko pracy a różnice pokoleniowe pracowników
 • wzajemne postrzeganie współpracowników a dysharmonia międzypokoleniowa w praktyce
 • rzeczywiste konflikty wewnątrzzespołowe widziane z różnych perspektyw – psychologia różnic płciowych
 • szacunek do indywidualności w kontekście polskich stereotypów
 • tworzenie modeli kompetencji dla różnych wiekiem i doświadczeniem grup pracowników
 • wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego dla przeprowadzenia efektywnych zmian w firmie
 • koordynacja i różnicowanie procesu motywowania w kontekście oczekiwań pracownika
 • lojalność pracowników – zależności
 • selekcja pracowników oraz wsparcie młodych i ambitnych zespołów – zarządzanie talentami w firmie
 • zasady tworzenia strategii motywowania podwładnych a spójność wartości

Cel szkoleń

Warsztaty i szkolenia prowadzone przez Monikę Grochalską to świetny sposób na wzbogacenie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością zespołu, oraz maksymalnego wykorzystania potencjału poszczególnych jego członków.

Metodologia szkoleń

…szkolenia managerskie skupiające tematykę zarządzania przez cele – techniki, koncepcje, systemy, metodyka…

Sylwetka wykładowcy

Monika Grochalska – coach, pedagog, konsultantka biznesowa. Autorka wielu publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii oraz gender. Współzałożycielka i prezeska organizacji non-profit „Stowarzyszenie Kofe(m)ina” zajmującej się promowaniem różnorodności i wcielaniem w życie idei równości.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Klient, kontrahent, konsument. Monika Grochalska o różnicach płciowych w kontekście biznesowych kontaktów międzyludzkich.
 • Załoga, zespół, drużyna, grupa. Pod okiem Moniki Grochalskiej tworzymy uzupełniający się wzajemnie „dream team”.
 • Monika Grochalska o zróżnicowanym charakterze i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach zespołu pracowników, i tychże wykorzystaniu dla budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.