SZKOLENIA MANAGERSKIE

Charakterystyka szkoleń

Joanna Lamparska prowadzi dla nas między innymi szkolenia managerskie, obejmujące swoim zakresem zagadnienia sprawnego zarządzania. Tu, dla przykładu, problematyka szkoleń i warsztatów, skupia się na liderowaniu wykorzystującym w pełni potencjał czynnika ludzkiego, oraz planowaniu i późniejszej koordynacji podejmowanych działań.

Dziś, poza arcyważnym przygotowaniem merytorycznym oraz umiejętnościami, liczy się również wyjątkowość osobowości. Budowa silnej osobistej marki to proces wymagający starannego i drobiazgowego planowania. To właśnie planowanie zwiększa poczucie kontroli, jednak często jest niedocenianym aspektem zarządzania. Regularna weryfikacja wcześniej dookreślonych zamierzeń staje się niejednokrotnie kluczem do budowania autorytetu i skuteczniejszej organizacji.

Nasze szkolenia managerskie, to przede wszystkim nacisk na wzorowe planowanie, będące źródłem wszelakich dalej następujących po sobie kroków i działań. Nieco odrębna tematyka szkoleń managerskich i biznesowych Joanny Lamparskiej, to doskonalenie osobistych umiejętności komunikacyjnych, pod kątem osiągania ściśle określonych celów rozmowy, zarówno tej bezpośredniej, jak i telefonicznej.

Program szkoleń

Wybrany zakres tematyczny poszczególnych modułów, dla projektów szkoleniowych, na których wykładowcą jest Joanna Lamparska.
 • skuteczny proces planowania strategicznego w kontekście mierzalnych korzyści finansowych firmy
 • poszukiwanie nowych obszarów zaangażowania jako zaplanowany proces rozbudowy branżowości firmy
 • zarządzanie procesem motywacji pozafinansowej z perspektywy indywidulanych ambicji pracowników
 • planowanie indywidulanej ścieżki rozwoju a analiza predyspozycji poszczególnych członków zespołu
 • intencjonalna manipulacja komunikacyjna jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania
 • planowanie i prowadzenie szkoleń managerskich jako element zwiększania kompetencji managera i innych członków kadry zarządzającej
 • znaczenie analizy danych w procesie usprawnianie procedur
 • kierowanie zespołem – czynniki determinujące zachowanie managera w niezręcznych okolicznościach
 • relacje managerskie i ich wpływ na skomplikowane mulitiplanowanie
 • wykwalifikowany indywidualista vs manager konwencjonalny
 • rozwiązania bezpieczne vs rozwiązania skomplikowane – managerska codzienność
 • nadmiar okoliczności inspirujących wprost proporcjonalny do nadmiaru pomysłów gotowych do zastosowania w pracy managera
 • umiejętność koncentrowania uwagi na kwestiach najważniejszych w codzienności przytłaczającej niezliczoną ilością informacji
 • rezygnacja z wcześniej przyjętej strategii managerskiej jako narzędzie zwiększające zaangażowanie podwładnych
 • skrupulatna kontrola wszystkich sektorów firmy – wady i zalety odmiennych strategii managerskich

Cel szkoleń

Wyjątkowe doświadczenie Joanny Lamparskiej gwarantuje, iż wiedza zdobyta na organizowanych przez nas szkoleniach jest jedyną w swoim rodzaju, a już sam udział z kolei, na długo pozostaje w pamięci wszystkich uczestników. Warsztaty i szkolenia managerskie prowadzone przez Joannę Lamparską to kompendium wiedzy z zakresu budowania marki personalnej i wykluczania najczęściej powielanych błędów zarządzania.

Metodologia szkoleń

…oryginalne szkolenia managerskie o alternatywnym charakterze…

Sylwetka wykładowcy

Joanna Lamparska – dziennikarka. Autorka kilkunastu niezwykłych książek i przewodników. Współpracuje z National Geographic oraz Money.pl. Pisze między innymi dla Travelera i Focusa. Podróżując po całym świecie, niestrudzenie wyszukuje ciekawe i tajemnicze miejsca. Z nieukrywaną satysfakcją rozwikłuje kolejne zagadki przeszłości, angażując się nieustannie w coraz to nowe akcje poszukiwawcze.

Proponowane tytuły szkoleń
 • Joanny Lamparskiej poszukiwania skarbów. Jak pozyskać pożądane informacje, czyli o sterowaniu dyskusją i pozytywnych elementach celowej manipulacji komunikacyjnej.
 • Sztuka nie znosi demokracji, czyli jak pozostać liderem w grupie indywidualistów – warsztaty Joanny Lamparskiej.
 • Joanna Lamparska w skomplikowanej rzeczywistości – multiplanowanie i kwerenda w praktyce.
 • Inne – konstruowane w oparciu o ustalenia z klientem.